Varegrupper er tilgjengelig fra hovedmenyen Quick3 (1).
Alle varer må ligge i en gyldig varegruppe, som må være krysset av for Primærvaregruppe for varen.  Dette gjøres under fanen Varegruppevarekortet.


Siden kontogruppe for kontering av salg legges til på varegruppe anbefales det minimum å opprette like mange varegrupper som kontogrupper.  Dvs inndelingen dere ønsker for splitting av salg for ulike produktgrupper.  Se artikkelen for opprett kapitalvarer for mer detaljer.

Varegruppe funksjoner

  • Produkt gruppering.  Gir mulighet for sortering på diverse rapporter.  Statistikk, lagerverdi, varetellinger osv.
  • Kontogruppe knyttes til en varegruppe, som da gjelder for alle varer i gruppen.  Alle varer må ha referanse til en gyldig kontogruppe for å kunne legges inn på ordre og selges.
  • Rabattkoder kan knyttes til varegruppen.
  • Provisjonskode kan defineres for hver enkelt varegruppe.
  • Kontraktsgruppe styrer varer til rett område på kjøpekontrakten.
  • Intervall for Normal BF brukes for å filtrere ut varer med for høy eller lav BF.  Det kommer egen rapport for dette.
  • Undergrupper kan opprettes for å gi ytterligere inndeling for varer.  Gir bl.a utvidet gruppering i nettbutikk.
  • Tabsiden Varer viser hvilke varer som er tilknyttet denne gruppen.
  • Dimensjoner brukes for å legge inn fast dimensjon på varegruppen. Hvis f.eks alt salg av kapitalvarer skal tilfalle salgsavdelingen kan man legge inn fast avdeling 3 Salg på denne gruppen.

Ny varegruppe


Opprett ny varegruppe ved å klikke på + oppe til høyre(2).  Eller velg Legg til fra menyen oppe til høyre.

Legg inn de verdiene som er aktuelle for varegruppen du skal opprette.
Kode kan defineres både som tall og bokstaver.  Tall er å anbefale.
Navn bør være en fellesbetegnelse for varer i denne varegruppen, eks Deler.
Beskrivelse kan være mer utfyllende informasjon feks om hva som ligger i denne varegruppen.