Utskrift av kjøpekontrakt krever litt klargjøring før det kan tas i bruk.Kontrakten skrives ut fra en ferdig opprettet ordre.  Hvis ordren er fakturert må du likevel gå tilbake til ordren for å skrive ut kontrakten.
For å se eksempel på utskrift klikk her.


 

Klargjøring for utskrift av kjøpekontrakt


Kontrakten følger samme oppsett og blokkrekkefølge som på selve ordren. Varelinjer (f.eks. utstyr) som ligger i samme blokk som et individ vil skrives ut sammen med individet, mens linjer i andre blokker skrives ut separat mot slutten av kontrakten.


2016-06-01_08-54-02


Kjøpekontrakten må skrives ut fra ordremenyen (1-3).  Hvis faktura allerede er generert må man klikke seg tilbake til ordren for å skrive ut.

Kontraktgruppe


Settes på varegruppe. Bestemmer hvor på kontraktsrapporten de ulike varene/beløpene blir plassert.


2016-05-30_13-06-29

 


Varer i varegrupper uten kontraktgruppe eller med kontraktsgruppe “Diverse”, vil alltid havne under “Utstyr” på kontrakten.Merke-/modellregister: Referanse på parameter


2016-05-30_15-16-41


Følgende referanser må kobles mot korrekt parameter for å fylle feltene i rapporten:

  • MerkeNavn
  • Modellbetegnelse (og evt. typebetegnelse)
  • Farge
  • Understellsnummer
  • Registrert første gang
  • Registreringsår
  • Registreringsnummer
  • Kilometerstand
  • Heftelser


2016-05-30_13-18-04


Ledeteksten til hvert parameter er parameternavn slik det fremkommer i merke-/modellregisteret.


 

Merke-/modellregister: Varetilknytninger for kapitalvaresalg


Legg inn tilknytning til varer mot riktig individstatus for å synliggjøre status på individet på kontrakten.  Se evt merke-/modellregisteret for mer detaljer.


2016-05-30_15-42-17Forsikring/finansiering og oppgjør


Dette kan legges inn under fanen “Kontrakt” i ordrebildet, og vil skrives ut på kontrakten.


2016-05-30_15-54-48