For å fjerne desimaler

Bruk alltid 1 som avrunding/avrundingsverdi.

 • "Nærmeste" avrunder til nærmeste heltall.
  • 245.76 blir 246 
  • 245.50 blir 246
  • 245.34 blir 245
 • "Opp" avrunder oppover til nærmeste heltall. 
  • 245.76 blir 246 
  • 245.50 blir 246
  • 245.34 blir 246
 • "Ned" avrunder nedover til nærmeste heltall.
  • 245.76 blir 245 
  • 245.50 blir 245
  • 245.34 blir 245


For psykologiske priser

Dersom man ønsker at priser skal avrundes til psykologiske pene verdier som for eksempel 199, 249 osv. brukes avrundingstypen "Spesial".

 • "Spesial" med avrundingsverdi "99" avrunder til nærmeste 99
  •  78 blir til 99
  • 104 blir til 99
  • 161 blir til 199
 • "Spesial" med avrundingsverdi "249" avrunder til nærmeste 250 minus 1.
  • 378 blir til 499
  • 222 blir til 249
  • 671 blir til 749
 • "Spesial" med avrundingsverdi "990" avrunder til nærmeste 1000 minus 10.
  • 782 blir til 990
  • 1233 blir til 990
  • 1547 blir til 1990


For å sette en pris som er delelig med et gitt tall

Dersom man ønsker priser som runder av til nærmeste verdi som er delelig med et bestemt tall brukes avrundingstypen "Delelig med".

 • "Delelig med" med avrundingsverdi "10" avrunder til nærmeste 10'er
  • 535 blir til 540
  • 371 blir til 370
  • 9 blir til 10
 • "Delelig med" med avrundingsverdi "50" avrunder til nærmeste 50 lapp
  • 1399 blir til 1400
  • 1362 blir til 1350
  • 734 blir til 750
 • "Delelig med" med avrundingsverdi "100" avrudner til nærmeste 100 lapp
  • 1322 blir til 1300
  • 1385 blir til 1400
  • 632 blir til 600