Individregisteret brukes for å registrere varer som er av en slik karakter at man ønsker mer detaljerte opplysninger om produktet, detaljert og fortløpende servicehistorikk, ønsker eget prosjektregnskap for å se fortjenesten og mulighet for god oppfølging.  Dette kan være alle typer kjøretøyer, elektriske instrumenter eller andre produkter som har en identitet.


Individer som legges inn for kunder kan knyttes til ordre/faktura for å lagre servicehistorikk og kan  knyttes til kalender for å reservere servicetid på verksted.


For å ha full oversikt over lager av kapitalvarer legges individene inn på lagerkundene.  Alle individer som er ment for omsetning bør tildeles prosjektnr.   Alle kostnader og inntekter tilknyttet individet bokføres da med prosjektnr som blir grunnlaget for prosjektregnskap med fortjeneste.  Les artiklene om kapitalvaresalg for mer detaljer.


Eksempel på individ.

  • Identifikasjon:  Registreringsnr lagres i dette feltet når individer lastes ned fra vognkortregisteret.  Prosjektnr kan også være nyttig at legges inn i dette feltet for individer som ikke har registreringsnr enda.
  • Beskrivelse: Felt for ekstra beskrivelse ut over de øvrige feltene på individet. Brukes hvis det er nødvendig.
  • Modell:  Må velges siden alt av innstillinger og referanser styres ut fra denne.  Grunnoppsettet gjøres i Merke-/modellregisteret.
  • Eier:  Sier hvem som eier individet.  Enten en ekstern kunde eller en internkunde.  Kunden kan legges inn direkte i dette feltet.  Hvis det er endring av kundenr logges dette som eierskifte.
  • Bruker:  Nyttig hvis det er en annen kunde enn opprinnelig eier som disponerer individet.
  • Status:  Individstatus må legges inn.  Mest vanlig med Ny eller Brukt.  I kombinasjon med Modell er dette med på å styre automatikken rundt salg og innbytte.
  • Parametre:  Feltene lastes automatisk inn når individet plasseres i en Modell, slik det er definert i Merke-/modellregisteret.  Gir detaljene for individet.  Dere står fritt til selv å fylle ut det dere ser på som nødvendig.  For felter som MÅ fylles ut kan dere krysse av for Påkrevet i Merke-/modellregisteret.


Les også Opprett individ, Individsøk og Oppsett for kapitalvaresalg.