Alle individer kan søkes opp fra Individsøk som er tilgjengelig fra hovedmenyen under Individ.
For å få opp alle individer uten begrensninger kan du klikke på søkeglasset.  Dette kan ta litt tid hvis dere har mange individer.


Det vanlige er å legge inn søke parametere for å avgrense utvalget.  Hvis du ønsker en lageroversikt kan du krysse av for Vis kun individer på lager.  Kan brukes i kombinasjon med søk-feltet.


Kolonnen Lager er krysset av for individer som ligger på en lager kunde.  Forutsetter at kunden som er eier ligger som Internkunde i merke-/modellregisteret.  De parameterne som vises i bildet er de feltene som i merke-/modellregisteret har avkryssing for Inkluder i søk.  Felter som ikke har denne avkryssingen er ikke søkbare fra dette bildet.


Avkryssingen i feltet Ordre og gul farge på linjen indikerer at det er opprettet en eller flere ordre på individet.  For å finne hvilken ordre det gjelder åpner du individet og sjekker fanen Salg.
Individer og kunder kan åpnes med Åpne-pil fra denne oversikten.