Her skiller vi på Ny og Brukt som standard.  Det er mulig å opprette andre statuser også, men de fleste klarer seg med disse.  For individstatus skal det også gjøres noen avkryssinger som er viktig for automatikken ang prosjektnr og håndtering av brukt.


Denne tabellen får man tilgang til ved å klikke på søk-ikonet i feltet Individstatus.
Her vises det mest brukte oppsettet:

Brukt:  Må krysses av for individstatus ‘Brukt’.
Auto prosjekt på nytt individ:  Kryss av hvis det automatisk skal tildeles nytt prosjektnr når et nytt individ opprettes.  For de fleste er dette kun aktuelt for ‘Ny’.  Dette vil da ikke gjelde opprettelse av individer for kunder som registreres for service.  Blir kun tildelt når eier av individet er en internkunde, dvs lagerkunde.
Auto prosjekt ved kreditering:  Aktuelt hvis man vil ha tildelt nytt prosjektnr når et individ tas i innbytte.  Innbytte individet starter da en ny livs syklus, og får da et nytt prosjektregnskap for brukt salget isolert.


Husk å lagre hvis det gjøres endringer i denne oversikten.