Individer kan opprettes manuelt eller lastes ned fra vognkortregisteret.


 


Opprett individ manuelt


Klikk på (1) Legg til for å opprette individet manuelt.  Du må da legge inn alle nødvendige opplysninger selv og plassere individet i rett Modell og med rett Eier.


Når du har koblet individet til rett modell, kan du Hente modellparametere for denne modellen via hamburgermenyen på Parameter-fanen. Deretter må du manuelt fylle inn de aktuelle parameterne selv.

Importer fra vognkortregisteret


Quick3 har integrasjon mot vognkortregisteret som inneholder alle nødvendige opplysninger om alle registrerte kjøretøyer.   Rutinen for å opprette nytt individ ved å importere fra vognkortregisteret er til stor nytte for alle som holder på med salg/service av kjøretøyer.  Dette forenkler registreringsarbeidet og er tidsbesparende siden man slipper å lete opp alle opplysninger når man har registreringsnummeret tilgjengelig.  Denne modulen inngår for de fleste ved installasjon, men ta kontakt med brukerstøtte dersom dere ikke har tegne abonnement på denne og ønsker det.


Klikk på (2) Importer fra vognkort.


Legg inn registrerings nummer i søke feltet, klikk på OK.

For detaljer rundt rutinen les Import fra vognkortregisteret.