Quick3 har integrasjon mot vognkortregisteret som inneholder alle nødvendige opplysninger om alle registrerte kjøretøyer.   Rutinen for å opprette nytt individ ved å importere fra vognkortregisteret er til stor nytte for alle som holder på med salg/service av kjøretøyer.  Dette forenkler registreringsarbeidet og er tidsbesparende siden man slipper å lete opp alle opplysninger når man har registreringsnummeret tilgjengelig.  Denne modulen inngår for de fleste ved installasjon, men ta kontakt med brukerstøtte dersom dere ikke har tegne abonnement på denne og ønsker det.


Rutinen er tilgjengelig fra Individsøk og ellers der nye individer kan opprettes.  Klikk på (2) Importer fra vognkort.
Legg inn registrerings nummer i søke feltet, klikk på OK.

Opplysningene om individet lastes inn i bildet.


MerkeNavn + Modellbetegnelse + Årstall trekkes ut som en modell benevnelse.  Se gul markering nedenfor.
Det er denne opplysningen som sjekkes opp mot Merke-/modellregisteret for å plassere individet i rett modellgruppe.
Det gjøres et ‘flerpass-søk’. Hvis den ikke finner match på alle tre sjekker den videre på de to første, og deretter på det siste til den finner rett plass i modellhierarkiet. Hvis den finner flere nivåer som kan passe kommer modellhierarkiet opp slik at du selv må velge.
Bekreft med OK.

Det opprettes automatisk et nytt individ med ferdig utfylt parametere.
Legg inn evt opplysninger som mangler.

Lagre individet, og det er ferdig registrert.