Merke-/modellregisteret er dynamisk slik at det kan tilpasses alle typer bransjer.  Ingen ting er gitt på forhånd, og kan derfor tilpasses etter eget ønske og behov.  I veiledningen her vinkler vi forklaringen mot ulike typer kjøretøyer, men det kan like gjerne brukes for elektriske komponenter, måleinstrumenter, verktøy, GMS registrering eller andre individer man ønsker å loggføre.


Bygg en trestruktur for typer og modeller som passer det utvalget dere har for kapitalvarer.  For å få fullt utbytte av funksjonaliteten som kan integreres her anbefaler vi at dette settes opp mest mulig detaljert.  Gjerne på Merke – Modell – Type – Årsmodell nivå.  Det kan settes opp uten detaljerte undernivåer, men da mister man bl.a muligheten for å knytte bestemte deler til modeller, noe som bl.a er en viktig innstilling ved bruk av Quick3 nettbutikk.  En utvidelse kan selvsagt gjøres senere hvis man ønsker å starte litt enkelt.


Merke-/modellregisteret inneholder hovedoppsettet for styring av kapitalvaresalg, så det er derfor viktig at dette er godt bearbeidet.


Her er et eksempel:
Individene plasseres i den modell typen de tilhører.  Dette er et eget felt inne på individet.  For individer som lastes ned automatisk fra vognkortregisteret knyttes de automatisk til den modellen som passer best i modell treet.


For de ulike merker/modeller må det defineres regler og  innstillinger som er grunnlaget for å utføre ønskede handlinger ved salg og innbytte for nye og brukte kjøretøyer. Eksempel på noen oppsett er Parametere, Salgsparametere,  Vareknytninger for kapitalvaresalg, Internkunder for individer på lager, Dimensjoner.  Det er viktig at disse verdiene settes opp korrekt slik at automatikken i forbindelse med salg, innbytte, beregning av individets samlede kostpris, eierskifte og bokføring av salget blir slik dere ønsker.


Grunnoppsettet gjøres en gang og må vedlikeholdes av bruker hvis noe endrer seg underveis, eller hvis nye produkter tilkommer.  Nødvendige oppsett og tilrettelegging er beskrevet i hjelpefilen.  Ta en titt på artikkelen Oppsett for kapitalvaresalg for en oppsummering.


For hver forgrening i modell treet kan det legges inn egne innstillinger.  Dvs at bildet på høyre side endrer innhold når du klikker fra node til node.  Innstillinger som skal være felles for flere noder legges på det laveste nivået der dette skal gjelde.  Hvis noder lenger ut i treet skal ha andre verdier i tillegg kan disse legges til på høyere nivå.


Parametere og Salgsparametere er oppsett av de feltene som er aktuelle å fylle ut for et individ plassert i den aktuelle noden/modellen.   Modell velges med eget felt inne på individet, som da laster inn de definerte parameterne.

Hvis det er et nivå i modell kjeden som ikke skal vises i søk og titler krysser man av for Ignorer i søk og titler.  Dette kan f.eks være aktuelt hvis modellnavnet blir for langt og det er et ledd man kan skjule uten at man mister informasjon. I vårt eksempel har vi laget en rotnode for MC og en for Scooter.  For disse to typene må vi da legge inn parametere og øvrige innstillinger.Legg til flere noder

Som nevnt må dette hierarkiet vedlikeholdes når nye modeller tilkommer.  Dette gjøres på følgende måte.


For å legge til en ny node på riktig nivå i hierarkiet klikker du på foreldrenoden.


H-klikk for å få frem menyen og velg Legg til (1) eller du kan klikke på + knappen (2).


Gi noden et passende navn, bør ikke være for langt.  Hvis denne noden skal ha bestemte egenskaper legges de til under fanene på høyre side (3).


Hvis reglene for noden er definert på et høyere nivå skal det ikke legges inn noe for denne noden, bare hvis det er spesielle hensyn å ta.


F.eks hvis det er en ny modelltype for Yamaha så skal alt av regler ligge ferdig definert på noden Yamaha, og den nye noden trenger ingen egne innstillinger.