Dimensjoner kan brukes for å tildele bestemte referanser for posteringer i hovedbok.  Dimensjon knyttes til inntekter og kostnader slik at det kan kjøres ut avgrensede rapporter for de ulike dimensjonene, for på den måten å kunne splitte regnskapet i flere ‘mindre regnskap’.  De mest vanlige dimensjonene er avdeling, prosjekt, art, merke og kampanje.  Til hver transaksjon i hovedbok kan det knyttes flere dimensjoner for å dekke opp behovet for rapportering. Oppsettet gjøres under menyvalget Dimensjoner.Du står fritt til å opprette de variantene du ønsker å ta i bruk.  Dimensjoner er et viktig element for bl.a kapitalvaresalg og brukes for å tildele bestemte referanser for posteringer relatert til kjøp og salg av individer.


Klikk på + for å legge til ny.
Du kommer da til skjermbildet for å oppgi de verdiene du ønsker for den aktuelle dimensjonen.
Det er Beskrivelse som vises som ledetekst rundt omkring i systemet, så denne bør forkortes for å ikke ta for mye plass.  Hvilke opplysninger som må fylles ut for de forskjellige dimensjonene er beskrevet for den enkelte.
Det er teksten Dimensjonsverdi som lagres i feltene for posteringene.  Beskrivelse er for tilleggsinfo ved oppslag mot tabellene.


Se videre AvdelingProsjektArtMerke og Kampanje.Prioritert rekkefølge for dimensjoner


Siden dimensjoner kan angis på flere områder i systemet er det forhåndsdefinert en prioritert rekkefølge for disse.  F.eks kan avdeling legges inn på varegruppe, overstyres på ordrelinjen, eller legges inn fast på en ressurs.


Rekkefølgen er som følger:

0. Ordrelinje -> DimensionPriorityType = 0
1. Blokk -> DimensionPriorityType = 1
2. Vare -> DimensionPriorityType = 2
3. Varegruppe -> DimensionPriorityType = 3
4. Individ -> DimensionPriorityType = 4
5. Modell -> DimensionPriorityType = 5
6. Selger (ressurs) -> DimensionPriorityType = 6
7. Profil -> DimensionPriorityType = 7


Hvis det er ønskelig å endre prioritet kan dette løses med en justering i databasen.  Ta i så fall kontakt med oss på support@quick.no så kan vi bistå med dette.