Dimensjonen Art brukes for å skille på ulike typer av posteringer.  Dette gir en god oversikt i kombinasjon med Prosjekt og Merke.  For hvert individ merkes posteringer i hovedbok med kjøp, påkost, salg, lagerbelastning, varekost og påkost etter salg.  Disse artene tildeles automatisk av faktureringsrutinen ut fra hvilken salgs transaksjon som utføres.  Art lagres også automatisk på varelinjen for fakturaen.


Ved bokføring av manuelle bilag i dagbok som inng.faktura eller andre bilag som gjelder et bestemt individ er det viktig å angi korrekt art for å få posteringene med korrekt ved rapportering.


Posteringer med de ulike artene brukes for å presentere prosjekt regnskap på individkortet og er grunnlaget for rapportene Kretsløpskontroll og Individer på lager.


Her vises hvilke verdier som må fylles ut for dimensjonen Art for at denne skal være fullstendig.De ulike artene tildeles ut fra følgende regler:


  • Kjøp:  Ved bokføring av inng.faktura for et individ må art Kjøp legges inn manuelt i dagbok, sammen med prosjektnr og evt merke for individet.  Innbytte av brukt får automatisk art Kjøp.  Ved bruk av Automatisk kostnadsføring gjelder dette bokføring til lagerkonto 14xx.

  • Påkost:  Ved fakturering av påkost/klargjøring av ny/brukt opprettes en faktura på en  internkunde som også er lagerkunden for individet. Dvs eier av individet er en internkunde, og faktura opprettes på samme kunden.  Ved bruk av Automatisk kostnadsføring er hovedbokskontoen for internkunden gjerne den samme 14xx konto som for kjøp.  Det er føringen til hovedbokskontoen på kunden som får art Påkost, sammen med prosjektnr og evt merke for individet.

  • Salg:  Ved fakturering av salg brukes egne varenr for individsalg.  Dette er varenr som er tilknyttet Merke-/modellregisteret.  Salgsprisen for dette varenr merkes med arten Salg på den salgskontoen som gjelder for kontogruppen til varen.  Prosjektnr følger også med på samme posteringen, og evt Merke.

  • Varekost / Lagerbelastning:  Hvis rutinen for Automatisk kostnadsføring er aktivert bokføres lagerbelastning og varekost samtidig med salget.  Kontoreferansen for dette legges inn på kontogruppen for salgsvaren.  F.eks D 4310 / K 1410. Kostprisen på varelinjen for salg av individet får automatisk tildelt art Varekost / Lagerbelastning.  Prosjektnr og Merke følger også med hvis de er opprettet.

  • Påkost etter salg:  Hvis et individ er solgt og det er noe påkost som ikke ble fakturert i tide må dette faktureres i etterkant av salget.  Dvs at det var en kostand som ‘ikke var kjent’ på det tidspkt salget ble utført.  For å få kostnadsført dette direkte er det viktig å fakturere på en annen internkunde enn lagerkunden (som har konto 14xx).  Bruk da en internkunde som heter ‘Påkost etter salg’ med hovedbokskonto 43xx.  Det som internfaktureres til denne kunden får art Påkost etter salg, også med referanse til prosjektnr og evt merke.


Fordelen med å bruke Art er at alle transaksjoner for lager kan styres til samme lagerkontoen.


F.eks konto 1410 Lager Ny.  Kjøp og påkost går til samme konto med sin spesifikke Art.  Ved salg trekkes den samlede lagervedien ut fra lagerkonto og bokføres til varekost 4310.  Krediteringen får art Lagerbelastning, og føringen til 4310 får Varekost.  Salgsprisen får art Salg.
Hvis det blir etterfakturert påkost kan dette også styres til samme konto 4310 siden denne får art Påkost etter salg.  Hvis dette kombineres med dimensjonen Merke kan det kjøres ut spesifikke rapporter pr forhandlermerke ut fra de samme konteringene.KontonrKontonavnbeløp
1410Kjøp50.000,-
1410Påkost2.500,-
1410Lagerbelastning-52.500,-
4310Varekost52.500,-
3010Salg75.000,-
4310Påkost etter salg1.750,-


Vis eksempel fra hovedbok søk.