Dimensjonen Kampanje kan brukes for å måle fortjenesten for en bestemt kampanje som kjøres.  Det kan f.eks være en annonsekampanje eller andre større tiltak som iverksettes.


Ved å knytte alle inntekter og kostnader til denne kampanjen dannes grunnlaget for å kjøre ut avgrensede rapporter.Denne dimensjonen har ingen betydning for oppsett rundt kapitalvaresalg, men kan brukes på et mer overordnet nivå.