Under fanen Individer vises en oversikt over de individene som eies av kunden.  Individet må opprettes på kunden før det kan knyttes ordre til individet.


For en internkunde er det alle individene som finnes på lager som legges inn her.  For mer informasjon om lager for individer se her.