Bestilling

Endret Thu, 05 Sep 2019 ved 08:30 AM

Manuell bestilling

En bestilling kan opprettes manuelt fra menyen Innkjøpsbehov eller fra leverandøren.


Legg inn de varene som skal bestilles og lagre bestillingen.  Det anbefales at bestillinger opprettes med en gang det er bestilt fra leverandøren slik at varene ligger inne med oppdatert innkjøps status.  Varer i bestilling kan inngå i utregningen av Disponibel beholdning, som kan angis fra Klientinnstillinger – Salg.  Hvis dere i tillegg bruker rutinen for å generere innkjøpsbehov vil denne ta hensyn til evt manuelle bestillinger som er opprettet.  På varekortet under fanen Lager oppdateres også bestilt antall.


 


Generer ut fra innkjøpsbehov

Hovedmeny valget «Innkjøpsbehov» gir en oversikt over eksisterende manuelle og automatisk genererte innkjøpsbehov i en felles liste for et bestemt hovedlager.

Alle innkjøpsbehov generert fra systemet vil få type satt til «Auto».

For å generere et automatiske innkjøpsbehov, velg først «Lager», og «Generer innkj.behov» fra hamburgermenyen helt på høyre side, (se bilde).

Dette vil resultere i et vindu med valg for genereringen av det automatiske innkjøpsbehovet:Tøm eksisterende autogenererte innkjøpsbehov

Om denne avmerkingsboksen er aktivert, tømmes alltid alle innkjøpsbehovs-linjer med type «Auto». Dette gir rom for å prøve seg frem da man raskt kan fjerne alle auto-genererte valg om resultatet at de andre valgene ikke ble som forventet.Generer for å oppfylle ordre 

Om en leveringsdato skal benyttes må både fra og til dato spesifiseres. Om ingen dato spesifiseres, så genereres innkjøpsbehovslinjene basert på alle de åpne kundeordrene i systemet, uten å ta hensyn til om de åpne ordrene har leveringsdato langt tilbake eller langt frem i tid.

Dersom det alt eksisterer manuelt registrerte innkjøpsbehovslinjer, så vil det auto-genererte innkjøpsbehovet ta hensyn til disse og redusere de auto-genererte linjene tilsvarende.

NB! Funksjonen er sensitiv på varer med negativ beholdning. Om en åpen kundeordre eksisterer med leveringsdato i tidsrommet spesifisert, og varen har en negativ beholdning, vil bestillingen bli på antallet nødvendig for at lageret skal gå i null etter at kundenes ordrer er levert.Generering for å oppfylle beholdningsoppsett for lager (maks antall)

Dette valget sjekker alle varer i systemet med beholdningsoppsett for det valgte lageret. Dette beholdningsoppsettet finnes under fanen «Lager» på den konkrete varen:


(Bildet over er fra en konkret vare under Varer à Lager).

Bestillingsforslaget vil inkludere alle varer som har et lavere antall enn angitt min.lager for det konkrete lageret.  Hvis det i tillegg krysses av for «Generering for å oppfylle ordre» vil dette valget sikre at lageret når maks beholdningen etter at alle kundeordrene er dekket.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen