Bestillingseksport (Elektronisk bestilling)

Endret Fri, 17 Feb 2023 ved 03:47 PM

Det er støtte for å sende bestillinger elektronisk til en rekke leverandører.  Nederst i artikkelen vises en liste over de vi støtter, men det kan være flere.  Ta kontakt med oss på support@quick.no hvis du lurer på om vi også støtter dette for din forhandler.


Siden filformat og platform for overføring kan variere fra leverandør til leverandør må dette som oftest settes opp av en konsulent fra Quick Systems.  Selve oppsettet klargjøres for den enkelte leverandør under fanen Bestillingseksport. 


Det opprettes et Eksportformat pr leverandør.  Noen har samme format, så da kan man bruke opp igjen format fra andre leverandører.  Dette er f.eks tilfelle for Husqvarna, som bruker samme formatet som KTM.

Type bestillingsformat må også settes korrekt.

I feltet Gå til URL  legger man inn den nettsiden som skal åpnes umiddelbart, idet en bestillingsfil genereres.

I feltet FilName angis den katalogen der bestillingsfilen skal lagres. Denne katalogen må opprettes på den/de pc'ene som bestillinger skal overføres fra.


Hvordan sende bestilling

  • Åpne bestillingen som skal overføres.
  • Fra menyen velger du Send – ‘Via elektronisk ordre’ – Husqvarna (eks)
  • Det genereres da en fil som lagres i katalogen c:\temp\hqv
  • Samtidig åpnes nettsiden for innlogging til leverandøren
  • Logg inn på nettsiden med riktig innlogging.
  • Last opp den aktuelle filen.
    Ta kontakt med leverandøren for videre behandling av bestillingen.


Støtter følgende leverandører

Se evt i dropdown menyen for feltet Type for å se oppdatert liste.  

Hvis din leverandør manlger kan du ta kontakt, så er vi om det er mulig å finne en løsning for denne også.


Se også ekstra info om Bestillingseksport til leverandør som også bruker Quick3.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen