Versjonslogg 3.1.16

Endret Tue, 13 Jul 2021 ved 09:53 AM

Generelt

 • Lagt til mulighet for å midlertidlig skjule dialoger.
 • Lagt til støtte for hurtig bytte mellom detaljvinduer for oppgavesøk og individsøk.


Artikkelsøk

 • Fjernet den separate input boksen for å søke på innhold i artikkeltekst. Vanlig søk vil nå søke i Beskrivelse, Merkelapper, Hovedtekst (med tittel) og i utdrag.


Bestilling/Innkjøp

 • Rettet en feil hvor blanke tegn i varemottaksnummer eller fakturakontroll nummer kunne føre til at samlemottak eller samlefakturering kunne feile.
 • Forbedret håndtering av manuell sluttføring av fakturakontroller. Dersom leverandøren er satt til automatisk bokføring blir nå fakturakontroll automatisk bokført dersom fakturakontrollen blir manuelt sluttført.
 • Rettet en feil hvor retur antall ikke ble hentet i bestillingsforslag.
 • Referanse til varemottak blir nå lagret i lagerlogg ved automatisk relokering fra varemottak.


Dokumentsenter

 • Lagt til mulighet for å koble eksisterende bilag til dokumentsenteret. Dette kan gjøres ved å høyereklikke på linjer i reskontro eller dagbok.
 • Lagt til mulighet for å fjerne vedlegg som blir lagt til etter at dokumentet er bokført.
 • Lagt til mulighet for å skjule forhåndsvisning av dokumenter slik at man kan få utvidet plass for detaljene på venstre side.
 • Endret slik at personen som la til bruker for godkjenning også kan fjerne brukere selv etter at dokumentet er bokført.
 • Forbedret oppslag mot leverandører ved import av inngående EHF dokumenter.


Elektronisk ordrebekreftelse (NY)


Importveiviser

 • Import kjører nå som bakgrunnsjobb, med varsling når import er ferdig. Varsling kan også settes opp på ressurs dersom annen bruker ønskes varslet. 
 • Optimalisering av alle importer med tanke på hastighet.
 • Lagt til automatisk kjøring av kalkyler på involverte varer i vareimport.
 • Lagt til to nye felter i vareimport: Aktiv og Tolltariff. 


Integrasjoner

 • Rettet en feil i Ferrari-integrasjonen der delfakturerte serviceordre ble automatisk overført. Vil nå kun overføre fullfakturerte ordre.


Regnskap

 • Fjernet kolonnen for individ i dagbok. Funksjonaliteten bak denne kolonnen er erstattet med at man kan sette parametere som søkbare for prosjektdimensjon.
 • Endret kolonnen for "Ekstern ref" til "Dokument" med åpne mulighet. Åpne knappen vil enten åpne dokumentsenteret intern i Quick3 eller åpne eksterne vindu dersom dokumenttilknytningen er ekstern.
 • Samle kolonnene for dokument og ekstern ref til feller "Dokument" kolonne i reskontro vindu. Åpne knappen her vil enten vise forhåndsvisning av dokumenter ved siden av grid eller åpne eksterne vinduer hvis dokumenttilknytning er ekstern.
 • Forbedret lagring av dimensjoner på bokførte poster.
 • Maks antall periodiseringer er nå en klientinnstilling. Standard verdi er 12 perioder.


Salg

 • Rettet en øresfeil i ordre/faktura i forhold til kortreservasjoner i webshop.
 • Rettet en feil hvor repeterende ordre ikke ble kopiert til nye ordre ved fakturering av ordre fra faktureringskø.
 • Rettet en feil hvor KID ikke ble umiddelbart generert for ordre som ble opprettet fra bekreftede tilbud.
 • Rettet en feil hvor felter i "Tilleggsinfo" og "Levering" tabben i ordrebildet ikke ble låst korrekt for fakturerte ordre.
 • Kundens ref og merket feltet er nå åpen for redigering på ordre selv etter at ordren er fakturert.
 • Utbedret en svakhet som kan ha ført til at returordre ble lagret som vanlig ordre.
 • Rettet en feil som førte til feil bokføringsregel på ordre med debitor.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen