Gjelder eksporttype "Q3". Bestilling eksporteres og mottas som ordre i annen Quick3-klient. Krever oppsett på begge sider, og er foreløpig kun støttet av Spare Parts Service. 


Ordre kan opprettes hos leverandør på to måter:

  1. Direkte (ferdig ordre): dersom en av varene ikke lar seg bestille vil ikke ordren gå igjennom, og man får feilmelding om hvilke varer det gjelder. 
  2. Til handlekurv: alle varer som lar seg bestille legges til handlekurven for videre håndtering. Krever foreløpig visuell kontroll for å sjekke at alt er med. For å aktivere denne måten velger man "Send til handlekurv" ved oppsett av bestillingseksporten.


Erstatningsvarer håndteres automatisk i henhold til oppsett hos leverandør.