Oppsett elektronisk bestilling mot Kellox/Loxkel

Endret Fri, 03 Jan 2020 ved 10:45 AM


                                                                                    

Oppsett elektronisk bestilling mot Kellox/Loxkel

Bestillingsløsningen som brukes pr i dag stenges ned 20/12-2019 kl 12:00, etter dette tidspunktet vil det ikke være mulig å bestille før 3/1-2020 kl 08:00 og da kun mot ny bestillingsløsning

Følgende endringer må gjøres i Quick3:

 • Trykk på Quick3 oppe i venstre hjørnet, skriv ‘Bestillingseksport’ • Velg Bestillingseksport
 • Trykk + for å legge til en ny bestillingseksport for Kellox, denne skal se slik ut;


 • Lagre og lukk
 • Trykk for å legge til en ny bestillingseksport for Loxkel, denne skal se slik ut;


 • Lagre og lukk
 • Trykk ALT + L for å gå til leverandørregisteret
 • Søk opp leverandør Kellox, åpne denne og velg tab`en Bestillingseksport
 • Slett eksisterende bestillingseksport
 • Trykk + for å legge til, skriv Kellox i feltet for beskrivelse, trykk Enter og den henter automatisk inn den nye bestillingseksporten for Kellox
 • Lagre
 • Klikk på Tab`en Betingelser, sjekk at deres Kellox kundenr ligger i feltet øverst til venstre
 • Åpne leverandør Loxkel, klikk på tab`en Bestillingseksport
 • Slett eksisterende bestillingseksport
 • Trykk + for å legge til, skriv Loxkel i feltet for beskrivelse, trykk Enter og den henter inn automatisk inn den nye bestillingseksporten for Loxkel
 • Lagre
 • Klikk på Tab`en Betingelser, sjekk at deres Loxkel kundenr ligger i feltet øverst til venstre

Bestillinger kan nå sendes fra Quick3 på nøyaktig samme måte som tidligere, forskjellen er at bestillingene nå blir sendt til ny bestillingsløsning.


Fusjonering Kellox & Loxkel

Kellox og Loxkel fusjonerer 1/1-2020, etter denne dato vil det kun være mulig å bestille fra Kellox. Varer fra Loxkel må derfor flyttes til leverandør Kellox. Flyttingen av varene må utføres etter 20/12-2019 og helst før 3/1-2020. Dette for at det skal være mulig å bestille varer frem til 20/12 og etter 3/1-2020.

OBS OBS -  Overflytting av varer kan løses med rutinen for å slå sammen leverandører, men det er noen forhold som må sjekkes ut spesielt.

Sammenslåingen vil flytte alt av transaksjoner for leverandør Loxkel over til Kellox.  Dette gjelder da ikke bare varer, men også alt av bestillinger og alle poster i leverandørreskontro.  

Hvis dere fører regnskapet i Quick3 er det derfor viktig at dere involverer regnskapsansvarlig/revisor for å vurdere om dette er akseptabelt.  Mest sannsynlig vil de ikke tillate det, og da må overflytting av varer gjøres av oss som en databasejobb. Ta i så fall kontakt for å bestille dette oppdraget.

Hvis dere velger å benytte dere av rutinen for å slå sammen leverandører kan dere utføre dette på egenhånd.   Dersom dere også abonnerer på Kellox og/eller Loxkel fra prishotellet MÅ dere gi beskjed til nina@quick.no slik at vi kan gjøre de nødvendige endringene på prishotellet. Om ikke disse endringene gjøres vil ikke priser bli oppdatert.

 

Flytting av varer fra Loxkel til Kellox kan gjøres med rutinen for å slå sammen leverandører;

 • Åpne leverandørkortet til Kellox
 • Velg ‘Slå sammen’ i ‘hamburgermenyen’ oppe til høyre • Følgende vindu dukker opp og du kan søke opp Loxkel


 


 • Kryss av for ‘Behold’ til høyre for leverandøren Kellox og trykk deretter på Ok
 • Leverandørene slås sammen og varene flyttes automatisk over til Kellox som leverandør.

Alle bestillinger skal etter denne sammenslåingen gjøres mot Kellox.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen