Oppgaver

Forespør/godta ansvar
Når man oppretter en oppgave man selv ikke skal jobbe med, men tildeles en annen, søker man opp personen på "be om ansvarlig" og legger til vedkom...
Tue, 26 Apr, 2022 ved 1:22 PM
Mine oppgaver
I hovedmenyen finner vi "mine oppgaver". Denne viser en oversikt over oppgavene som er aktive, og som er knyttet til deg som bruker. I tillegg til...
Mon, 25 Apr, 2022 ved 3:22 PM
Opprette ny oppgave
Fra “Oppgavesøk” eller “Mine oppgaver” Du kan også opprette en ny oppgave fra søkevinduet eller fra “Mine oppgaver”. Trykk <plusstegnet> øverst ti...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:05 PM
Fra “Oppgavesøk” eller “Mine oppgaver”
Du kan også opprette en ny oppgave fra søkevinduet eller fra “Mine oppgaver”. Trykk <plusstegnet> øverst til høgre i vinduet (‘Legg til’) eller velg “...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 3:38 PM
Fra Kundevinduet
For å opprette ny oppgave, klikk til høyre i bildet under fanen Oppgaver på kundekortet. I feltet Beskrivelse registreres en kort tekst om hva ...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 12:57 PM
Søk i oppgaver
I Quick3 har vi oppgavesøk. Her kan du opprette oppgaver, og du kan søke etter oppgaver ut fra søkeord eller gitte kriterier.  Du har to måter å opprett...
Mon, 25 Apr, 2022 ved 1:22 PM
Oppgavestatuser
Under "Oppgavestatuser" kan du legge til og redigere hvilke statuser som skal være tilgjengelig fra oppgavebildet i deres Quick3.  Her defin...
Fri, 22 Apr, 2022 ved 3:18 PM