Opprette ny oppgave

Endret Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:05 PM

Fra “Oppgavesøk” eller “Mine oppgaver”


Du kan også opprette en ny oppgave fra søkevinduet eller fra “Mine oppgaver”.
Trykk <plusstegnet> øverst til høgre i vinduet (‘Legg til’) eller velg “Legg til” fra menyen. Den nye oppgaven vil nå ikke være knyttet til noen spesiell kunde, men vil kun være en generell oppgave. (‘Rydding på verkstedet’  f.eks)


Du kan, på vanlig måte, også knytte denne oppgaven til en kunde dersom du ønsker det.Fra Kundevinduet


For å opprette ny oppgave, klikk Legg til til høyre i bildet under fanen Oppgaver på kundekortet.

I feltet Beskrivelse registreres en kort tekst om hva saken gjelder. Fyll så inn så mye informasjon som mulig. Dersom oppgaven skal rettes mot en annen enn den som registrerer oppgaven, kan dette gjøres ved å legge inn navnet til den aktuelle i feltet 


Be om ansv.. Når en oppgave er satt mot deg, vil dette synes under Oppgaver som venter, øverst i høyre hjørnet når du er inne på Mine oppgaver, slik:
Ved å klikke på oppgaven under Mine oppgaver og godta ansvaret for oppgaven, endres status på oppgaven og du vil stå som ansvarlig. 

Ikoner på oppgavenKlikk på klokken for å stemple inn og ut av oppgaven.
Klikk på disketten for å lagre.
Under meny-knappen ligger disse alternativene; Stemple inn, Lagre, Legge til forelder, Ny tekst og slett.Legg til forelder: Forelder er å anse som en hovedoppgave. En hovedoppgave kan ha flere underoppgaver, som kan stilles mot andre medarbeidere enn deg selv.
Eks. Hovedservice på bil (Forelder) - Under servicen oppdages det at bremseklosser må skiftes, dette kan da registreres som en egen oppgave og stilles mot den medarbeider som skal ta denne jobben.
På oppgaven, bremseklosser må skiftes, legges hovedservicen til som en Forelder, og oppgaven bremseklosser må skiftes vil synes som en underoppgave på hovedservicen.


Oppgavesystemet er bygd opp slik at du kan legge til en separat tekstboks for Problemstilling, Årsak og Løsning

For å legge til en ny tekstboks, klikk Meny-knapp og velg Ny tekst.Oppgavefaner


Oppgavetekster - Her registreres som tidligere forklart, problem, årsak og løsning.
Filutforsker - Plass for dokumenter, filer, bilder etc. som måtte være relevant for den spesifikke oppgaven.
Diverse - Samme fase som ligger på kundekortet.
Aktivitet - Her logges all aktivitet som er gjort på oppgaven.
Tid - Viser oversikt over stemplet tid på oppgaven.
Underoppgaver -  Oversikt over underoppgaver som er koblet til Forelderen.  Forelder finner du igjen på menyknappen til Oppgaver. 
Ressursbehov - Her kan de medarbeidere som skal jobbe med oppgaven registreres og tiden vil fremkomme i kalenderen på den aktuelle ressurs.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen