Skjema

Endret Tue, 19 Sep, 2023 ved 10:49 AM

Menyvalget skjema er å finne i hovedmenyen under oppgave. Skjemafunksjonen følger med i basispakken til Quick3.


Skjemaer kan bygges og benyttes både som interne sjekklister, motta kundeservicehenvendelser og timebestilling på nett. Siden funksjonen er dynamisk kan det tilpasses alle behov for avkryssing i skjematisk form.


Skjemaet knyttes til bestemte oppgaver, og kan eksempelvis benyttes på verksted der mekanikeren kan bruke mobiltelefonen for å fylle ut skjemaet fra Q3Mobile appen.  Skjemaet lagres automatisk mot oppgaven som en del av servicehistorikken på kjøretøyet, og blir umiddelbart tilgjengelig for alle i Quick3.  

Dette er et utrolig effektivt og tidsbesparende verktøy som gjør at alle enkelt får tilgang til den informasjonen de trenger, og de slipper å forholde seg til papirskjemaer som må skannes inn i etterkant.


Opprette skjema 


Finn skjema i hovedmenyen i Quick3. 


Opprett et nytt skjema ved å klikke på pluss-tegnet øverst i høyre hjørne. 


Deretter bygger du skjemaet ditt ut ifra hva du ønsker det skal inneholde.


Overordnede innstillinger:

Kode: Gi skjemaet en kode 

Beskrivelse: Gi skjemaet en beskrivelse slik at du enkelt finner det igjen senere.

Oppgavemal: Bestem hvilken type oppgavemal som skjemaet skal kobles mot.

Ordremal: Her kan du knytte skjemaet til en bestemt ordremal.

Type: Sett til "etter handlekurv". 

For web: Redirect URL: Her kan du definere hvilken artikkel som skal vises som kvittering når noen har sendt inn skjemaet. (Ofte lager man en egen kvitteringsside under "Artikler" og knytter denne til her.)

For web: Redirect URL ved feil: Her kan du definere hvilken artikkel som skal vises hvis skjemaet blir innlevert med feil.

For web: Prosedyre: I dette feltet definerer man hvilken prosedyre skjemaet skal følge. (Krever administrator-rettigheter)


(klikk på bildet for å gjøre det større)


Legge til skjemalinjer:

Deretter legger du til ønsket innhold i skjemaet ditt ved å legge til skjemalinjer og definere hvilken funksjon hver enkelt skjemalinje skal ha. Klikk på plusstegnet for å legge til linjer. 


(klikk på bildet for å gjøre det større)

Prioritet: Bestemmer hvilken rekkefølge skjemalinjene skal legge seg. 

Type: Her definerer du hva innholdet i skjemalinjen skal være. Om det for eksempel er tekst, tall, e-post, telefonnummer etc.

Kode: Nummerering etter et fornuftig mønster. For web har vi noen spesielle koder som kan benyttes for å innhente informasjon fra kunde dersom kunden er innlogget på websiden.

Merkelapp: Navnet på skjemalinjen, som vises ved utskrift og på web.

Beskrivelse: En beskrivelse for hva skjemalinjens innhold er til.

Listeverdier: Her defineres eventuelle listeverdier og skal separeres med semikolon.

Flagg: Her kan du for eksempel legge til et flagg som sier hvor bred skjemalinjen skal være (100 hvis den skal fylle hele skjemaet, 50 hvis den bare skal fylle halvparten slik at det blir plass til to felter ved siden av hverandre). Skjemalinjen er på 50% som standard på web. Denne kolonnen er relevant for utseende på web.

Obligatorisk: Her huker du av dersom feltet skal være "påkrevd". Skjemaet vil ikke kunne sendes inn uten at disse feltene har verdi. Relevant for web.

Aktiv: Her huker du av for om skjemalinjen skal være aktiv. 

Ikon: Her kan du fylle inn koden til et ikon som du vil skal vises sammen med skjemalinjen.


Nyttige lenker:

-Skjema til webside

-Oppsett av timebestillingsskjema m/landingsside

-Tidspunktvelger for kundeskjema
Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen