Det kan være ulike behov for å sette sammen pakker av varer for salg til en redusert pris.  Det kan f.eks være salg av fiskeveske med diverse utstyr, vaskebøtte med utstyr eller andre sammensetninger som skal stå klare som pakker i butikken med en prislapp.


Siden lagerstyring er en vesentlig faktor for varelageret er det viktig å ta hensyn til dette når disse pakkene klargjøres.  Enkeltkomponentene som inngår i pakken plukkes fra lageret til hver enkelt vare, og den sammensatte pakken med varer skal inn på lager med antall pr pakke.


For å få til dette bruker vi internfakturering for å registrere lageroppdateringer.


  • Opprett en internkunde som heter  ‘Klargjøring pakkevarer’.  Gi kunden en internkonto, f.eks 39xx, velg Bokføringsregel=Salg internt.  Velg at kunden skal faktureres til Kostpriser. Denne kunden skal kun brukes for å ta enkeltvarer ut fra varelageret, og legge pakkevaren inn på lager.  Så det blir ikke noe kostnadsføring ved fakturering til denne kunden.

  • Opprett pakke-varen som eget varenr i vareregisteret.  Gi den eget varenr, varenavn, varegruppe, salgspris.  Som kostpris må du summere kostprisen for enkelt varene som inngår.  Varen skal ha lagerstyring og må knyttes til en leverandør, f.eks ‘Egen leverandør’ eller ‘Diverse leverandør’.  Denne varen skal ikke komme med på bestillingsforslag for eksterne leverandører.  Det er det enkelt komponentene som skal gjøre.Opprett en ordre på internkunden (1):


  • Legg inn de enkelt varene som skal inngå i pakken, med det antallet som må til for å lage X antall pakker.  Ved fakturering belastes varelageret med -X. (2)

  • Legg inn pakke-varen på egen linje til slutt.  Her må du la antallet være -X slik at antall hele pakker kommer inn på lager ved fakturering.(3)

  • Hvis summering av kostpris for pakkevaren stemmer med enkelt varene skal totalen på denne fakturaen bli 0,-. (4)

  • Velg fakturer på vanlig måte.

  • Viktig at denne internfaktureringen gjøres hver gang det klargjøres slike pakker slik at varelageret stemmer både for enkeltvarer og den sammensatte varen.