Beskrivelse/oversikt over faner i varebildet


Faner_vareBeskrivelse

Fritekst felt, relevant informasjon om varen.


Vareinfo

Informasjon om når varen er opprettet/endret, størrelse (høyde/lengde/bredde/vekt), enhet, ansvarlig og eier.
Høyde/lengde/bredde/vekt brukes ifbm beregning av forsendelseskostnader og for å beregne hvor mye lagerplass denne varen trenger.


Varegruppe

Hvilken varegruppe(r) varen ligger i, en vare kan tilhøre flere varegrupper.


Egenskaper

For definering av ulike kuransnivåer på varen/verdi i prosent.
Muliggjør rapportering som viser regnskapsmessig og skattemessig korrekt lagerverdi.


Innstillinger

Informasjon om varen er Aktiv/webAktiv/har lagerstyring og/eller er malvare (malvare = standardoppsett på varen når man oppretter ny vare).


Varianter

Dersom varen finnes i forekjellig størrelse / farge og hver størrelse / farge er definert i vareregisteret som egne varenummer defineres dette her.
Varianter defineres kun på hovedvaren (mor-varen).


Lageroversikt

Oversikt over antall på lager / tilgjengelig beholdning pr lager/lokasjon.


Lagerlogg

Her logges alle endringer i lagerbeholdningen(salg/kjøp/kredit/retur/manuelle korrigeringer) pr lager/lokasjon.


Passer til

Her defineres hvilken modell (bil/båt/mc etc.) varen passer til, dette krever at man har definert modeller i merke/modellregisteret.


Varekoblinger

Dersom varen er overført til en annen, utgått, er inkludervare, er tilbehør til en annen vare eller er en del av en komponentvare, defineres dette her.


Bilder

Her legges bilde(r) av produktet, dette kan være for intern bruk i Q3 eller for bruk i nettbutikken.


Web-tekster

Her defineres tekst som skal publiseres sammen med varen i nettbutikken.


Lenker

Dersom tilleggsinformasjon for produktet finnes på eksterne nettsider, defineres lenker til nettsidene her. Eks produsentens hjemmeside.


Ressursbehov

Defineres dersom salg av varen krever en ressurs(medarbeider), eks klargjøring av bil/mc/båt.


Standarder