Hvordan opprette en kampanje:

I Quick3 sin innebygde kampanjemodul kan du enkelt skape effektfulle kampanjer basert på dine kundedata. Kampanjene kan ved hjelp av få tastetrykk sendes ut som SMS, e-post eller brev.


Når du skal opprette en ny kampanje må du gjøre følgende:


 1. Opprette en ny kampanje
 2. Opprette et kundeutvalg ut i fra ønskede kriterier
 3. Sende kampanjen

 

Gå inn i hovedmenyen og velg menypunktet "Kampanje"

Klikk på + knappen og fyll inn aktuelle felter.


Innstillinger: 


Beskrivelse: Legg inn en beskrivelse for kampanjen

Kampanjetype: Legg til ønsket kampanjetype. 

 • Generisk: Brukes gjerne dersom kampanjeformen er SMS
 • Nyhetsbrev: Brukes gjerne dersom kampanjeformen er Epost
 • Individ: Brukes gjerne der kampanjen skal referere til individ-parametere

Utsendingstype: Legg til ønsket utsendingstype

 • Udefinert
 • Utskrift
 • SMS*
 • Epost
 • Epost med rapport


*Tjenesten for å sende ut SMS er transaksjonsbasert pr. SMS, og det vil bli etterfakturert kvartalsvis. 


Direktelink: Hvis du ønsker å legge til en direktelink i utsendelsen så velger du hva lenken skal føre til her. 

 • Min side
 • Vare
 • Varegruppe
 • Artikkel
 • Forside


NB: Ved bruk av direktelink må man i tillegg legge inn en kode i selve kampanjeteksten for å få med den aktuelle lenken man skal ha med i kampanjen. Denne koden ser slik ut (#DirectLink#), og kan hentes opp ved å høyreklikke i tekstfeltet på teksten som er skreved inn, klikke på "sett inn", og deretter velge "direktelink". 


Krever samtykke: Her velger du om mottaker skal ha "krevet samtykke" for å motta denne typen informasjon eller ikke.Når du er fornøyd med innstillingene går du videre til redigering av kampanjens innhold og hvilke utvalgsregler som skal gjelde for mottakerne.


Tekst og innhold:

I tekstfeltet legger du inn selve innholdet til kampanjen. Husk at hver SMS kan maksimalt ha 160 tegn. Meldinger med flere tegn sendes som flere meldingsdeler. 


Dersom utsendingstypen er Epost kan du enten redigere innholdet direkte i tekstfeltet under, eller du kan lenke til en artikkel som du har opprettet ved siden av. Da vil det komme opp et felt med navn "artikkel" og man kan søke opp den artikkelen man vil sette inn. Utvalgsregler: 

Når innholdet er klart er det tid for å bestemme hvilke utvalgs-kriterier/regler som skal gjelde for mottakerne av kampanjen. Dette gjør du under fanen "Utvalgsregler". 

Her kan du legge til ett eller flere kriterier som enten kan settes i kombinasjon eller utelate hverandre. Hvis du velger flere kriterier kan du velge følgende kombinasjonsmetoder:Mottakere:


Når utvalgsreglene er satt går du videre til fanen "Mottakere" og velger "Generer utvalg" fra hamburgermenyen i høyre hjørne. Systemet henter da ut alle mottakere som oppfyller kriteriene du har valgt.TIPS! Det kan være lurt å sende ut kampanjen til deg selv først, som en test. For å se hvordan den ser ut og om du er fornøyd med resultatet. Det gjør du ved at du legger til deg selv manuelt som mottaker, før du generer mottakere fra selve utvalget.


Distribusjon

Når du er klar til å distribuere kampanjen klikker du på papirflyet øverst i høyre hjørne. Systemet vil gi deg beskjed når distribusjonen er vellykket.Antall mottakere flytter seg nå over til fanen "Logg", og du kan se status på hver enkelt mottaker. 

Etter distribusjon kan man i fanen "mottakere" hente opp feilede mottakere fra forrige distribusjon. Da vil man få oversikt over hvilke kunder som ikke mottok kampanjen. 


Bruke kampanje for å generere kundelister

Kampanje i Quick3 kan brukes til mer enn å sende ut informasjon. Man kan også generere kundelister utfra tilgjengelige utvalgsregler. I eksemplet under ønsker vi å få ut en liste med oversikt over Tesla-eiere. 

Ved å gå videre til "mottakere" kan man generere mottakere (som i dette tilfellet vil være kunder som er eiere av Tesla).

Når mottakere er generert kan man høyreklikke i feltet der mottakerne ligger og velge "eksporter". Da kan man få ut en excel-fil eller en CSV-fil som inneholder denne listen av kunder. 


Ved å benytte utvalgsregel som henter informasjon fra individer, kan man hente opp denne kundelisten å bruke til vasking av individer. 

Nyttige lenker: