I quick 3 sin innebygde kampanjemodul kan du enkelt skape effektfulle kampanjer basert på dine kundedata. Kampanjene kan ved hjelp av få tastetrykk sendes ut som SMS/MMS, e-post eller brev.

Når du skal opprette en ny kampanje må du gjøre følgende:


 1. Opprett Kampanje
 2. Opprett Kundeutvalg
 3. Opprett Kampanjeutsending og send kampanjen

 


Gå inn på menypunktet Kampanje. Klikk på + knappen og fyll inn aktuelle felter, se nedenfor:


 1. Legg inn en beskrivelse for kampanjen
 2. Legg inn et emne (vil eksempelvis framkomme som emnefeltet dersom du sender denne kampanjen som mail)
 3. Skriv selve teksten for kampanjen. Det kan være en kort tekst med noen få linjer dersom du skal sende den som SMS. Dersom det skal være en mail har du flere muligheter for å gjøre en tilpasset layout
 4. Du kan benytte felter fra databasen for å gjøre mailen mer personlig – i eksempelet vil mailen fylles ut med Fornavn og Etternavn fra kundebasen
 5. Du kan legge til linker til dokumenter samt bilder og annet 


Når du er fornøyd med selve kampanjen så må du finne ut hvilket kundeutvalg du ønsker å sende denne kampanjen til. Dette gjør du i menypunktet Kundeutvalg.


 1. Legg inn en beskrivelse
 2. Legg inn manuell kundeliste ved hjelp av + tegnet til høyre i skjermbildet
 3. Benytt innebygde utvalgsregler for å bestemme hvilke kunder som skal være med (se nedenfor)

Ferdigdefinerte utvalgsregler:


 1. Velg fanen Utvalgsregler
 2. Klikk på + tegnet
 3. Skriv CRM i feltet SQLprosedyre, og klikk tab-tasten
 4. Plukkliste over de ferdigdefinerte utvalgsreglene kommer opp. Velg den du ønsker.
 5. Klikk OK

Når kundeutvalget er opprettet skal du gå til utsending av kampanje. Gå til menypunktet Kampanje utsending


 1. Legg inn beskrivelse
 2. Legg inn kundeutvalget du definerte tidligere
 3. Legg inn kampanjen du definerte tidligere
 4. Velg utsendingstype
 5. Klikk Generer kundeutvalg (se nedenfor)

Generer kundeutvalg:


Knappen generer kundeutvalg vil plukke ut de kunder du skal sende basert på det du gjorde under punktet Kundeutvalg.


NB! Vi anbefaler at du sender en “prøvekampanje” med kun deg selv som mottaker for å kontrollere at kampanjen blir slik som du ønsker!


Om du har benyttet ferdigdefinerte utvalgsregler så vil du få opp valg knyttet til dette, der du må gjøre dine valg – for eksempel slik:
Når dette er gjort skal alle kunder/kontaktpersoner med tilhørende kontaktinformasjon komme opp i tabellen:


 1. Liste over kunder (her kan du velge å legge til eller fjerne enkeltkunder om du ønsker det)
 2. Kjør utsending – denne kjører selve kampanjen og sender mail/sms til alle kontaktpersoner i lista
 3. Når utsending er ferdig kan du se logg over hva som er sendt og om det har gått igjennom som det skulle

NB! For at det skal kunne være mulig å sende kampanjer per mail må det ligge en avsender mailadresse under Klientinnstillinger og fanen Diverse.

 

Video for avspilling som viser eksempel på en kampanje: