For å begrense hvilke deler av systemet ulike brukere har tilgang til, følger vi tre enkle steg:


  1. Opprette og navngi Tilgangsgruppe(r)
  2. Tildele privilegier/rettigheter til disse gruppene
  3. Til slutt bestemme hvilke brukere som er medlemmer av hver enkelt gruppe.


Vi tildeler med andre ord rettigheter og tilganger til Tilgangsgrupper, og enkeltbrukere får sine rettigheter via medlemskap i disse gruppene.


Tilgangsstyring er tilgjengelig via hovedmenyen, men det er kun administratorer som har tilgang. Om du ikke er administrator, kan en annen administrator gjøre deg til administrator. Om din klient av en eller annen grunn mangler administrator, kan du ta kontakt med support for videre assistanse.


Merk:
Hvilke rettigheter du har mulighet til å tildele til dine Tilgangsgrupper avhenger av hvilke moduler som er aktivert for din bedrift. Om du for eksempel ikke har avtale om bruke av vår Regnskapsmodul vil du heller ikke få opp dette som valg inne i Tilgangsstyring.


Vi følger 3 enkle steg:


Tilgangsstyring

Tilgangsstyring2I tillegg har du som administrator mulighet til å tildele administratorrettigheter til andre brukere. Administratorer får også sine privilegier fra medlemskap i Tilgangsgrupper, men administratorer har blant annet tilgang til Tilgangsstyring og andre innstillinger som vanlige brukere ikke har.Tilgangsstyring3


En bruker som ikke er medlem av en Tilgangsgruppe som har rettigheten “Kunde” akivert, vil møte på denne skjermen ved for eksempel åpning av kundesøk:


tilgangsstyring4