Regnskap

Rapport: Lagerverdi - periodeavvik
Ved utfakturering belastes alltid lageret på dagens dato, selv om en faktura blir omdatert til en annen dato/periode.   Ved varemottak oppdateres varelager...
Sun, 8 Jan, 2023 ved 5:07 PM
Avstemming lagerverdiliste mot regnskap
Lagerverdilisten som kjøres ut fra vareregisteret skal stemme overens med lagerkonto i regnskapet.  Det kan oppstå avvik mellom disse rapportene av ulike år...
Tue, 23 Jun, 2020 ved 3:47 PM
Oppstart regnskap
Ved oppstart av Quick3 gjennomføres i de fleste tilfellene konvertering for å få med seg data fra tidligere system.  Dette gjør overgangen smidig og daglig ...
Fri, 11 Okt, 2019 ved 10:15 AM
Mva: Dokumenter
Hvis du ønsker litt mer tips til nødvendige kontonr og beskrivelse av mvakoder kan du ta en titt på disse dokumentene vedlagt.  Oversikt over Mva-kodene, ...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:53 PM
Mva: Eksempel: Bokføring av import/innførsel
Fra 1. januar 2017 ble det innført en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av moms ved innførsel av varer til Norge. Ordningen innebærer a...
Mon, 9 Sep, 2019 ved 3:30 PM
Bokføring: Eksempel: Direkteført mva
Tidligere har det vært akseptert å bokføre mvabeløp direkte til konto for inng.mva. Dette har f.eks være i forbindelse med mva for oppgjør fra inkassoselska...
Mon, 6 Feb, 2023 ved 3:45 PM
Mva: Eksempel: Kjøp av fjernleverbare tjenester utland
Ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet skal avgiftsberegningen skje etter ordningen med omvendt avgiftplikt. Dette innebærer at kjøper skal bereg...
Mon, 9 Sep, 2019 ved 3:34 PM
Mva-oppgjør
Mva-terminer og Mva-oppgjør er tilgjengelig fra menyvalget Periodiske rutiner. Under fanen Mva-terminer vises de tilgjengelige terminene med status. ...
Mon, 23 Sep, 2019 ved 11:54 AM
OCR
OCR rutinen kan tas i bruk for å forenkle rutiner rundt bokføring av innbetalinger fra kunder. Fakturaen skrives ut med en KID kode som kunden refererer til...
Mon, 23 Sep, 2019 ved 8:42 AM
Periodiske rutiner: Årsavslutning / årsoppgjør
Rutinen for årsavslutning ligger under menyen Periodiske rutiner.  Du kommer automatisk inn på aktuelt år med periodeoversikt.  Klikk på søke-glasset for å ...
Mon, 23 Sep, 2019 ved 8:49 AM