Innholdet i SMSene som sendes ut fra Quick3 avhenger av hvilken mal-type som er opprettet i SMS-maler. De ulike malene brukes forskjellige steder i systemet for å sende ut SMS. 

For eksempel vil en SMS-mal med type "tilbud" benyttes i tilbudsbildet, mal med type "ordre" i et ordrebilde osv.  

(klikk på bildet for å gjøre det større)


Navn og eventuell beskrivelse fylles inn med det man ønsker skal stå, og vil ikke være synlig for mottaker av SMS. Ved utsendelse av SMS vil det som står som avsender av SMS i klientinnstillinger være synlig for mottaker. Utover dette er det innholdet i malen som fremvises i SMSen. Vær oppmerksom på at det er begrensninger for antall tegn pr SMS, så hold innholdet i SMSen så kortfattet som mulig.