Generell bruk av importveiviser


Muliggjør import av alle typer bilag. Hovedboksposter, saldobalanse, åpne reskontroposter, osv. 


Importeres inn i dagbok for videre håndtering (bokføring) fra Quick3 som standard. For å importere rett inn i hovedbok velg "Importer som bokført bunt", her blir alt importert til samme bunt (MERK at denne bunten ikke er synlig i dagbok, da den kun eksisterer i hovedbok). 


Innstillinger

 • Bunttype: Settes til Diverse som standard, men kan overstyres.
 • Differansekonto: Konto for evt. korreksjonsposter som opprettes automatisk for å få bilag til å balansere (f.eks. øreavrunding). 
 • Generer bilagnummer: Vil generere ett bilagnummer pr periode, og bruke nummerserien satt opp for bilagstype «Import». 
 • Tillat bilag med ubalanse større enn 0.99: Brukes dersom man også vil opprette korreksjonsposter for bilag med ubalanse utover øreavrunding. F.eks. dersom det forekommer flere bilagstyper pr bilagnr i grunnlaget. 
 • Importer som bokført bunt: Brukes ved direkteimport til hovedbok. (Kommer i 3.1.22).
 • Tillat debet og kredit på samme linje: For å gi tilgang til å sette opp mapping mot både kredit og debet.(Kommer i 3.1.22)

Påkrevde felter er merket med «*». Samling av felter/innstillinger hvor én er påkrevd er merket med «(*)».

Samling av felter/innstillinger hvor én er påkrevd:

 • Bilagnr eller valgt «Generer bilagnummer» som innstilling.
 • Bilagstype eller Bilagstype (ekstern).
 • (Debet) kundenr, (Debet) leverandørnr, (Debet)konto (ekstern) eller (Debet)konto. 
 • (Debet) MVA-kode (ekstern) eller (Debet) MVA-kode.


Krav

 • Bilagstyper, MVA-koder, valutakoder, og kontoer eksisterer i Quick3 før import. Der det er mulighet for importkoder (eller alt.konto), må dette være klargjort.
 • Kunder og leverandører som er referert med nummer eksisterer i Quick3 før import så lenge navn ikke er oppgitt (vil da bli opprettet).
 • Standard dimensjoner eksisterer i Quick3 før import (Prosjekt, avdeling, art, kampanje).


Verdt å merke seg

 • Dersom Valuta mangler velges klientens lokale valuta.
 • Dersom Periode mangler blir denne satt basert på Dato.
 • Kunder/leverandører vil bli automatisk opprettet dersom det ikke forekommer treff på kundenr/leverandørnr, men kundenavn/leverandørnavn er oppgitt.