Generell bruk av importveiviser


Import av individer med koblinger og parameter, og mulighet for plassering i merke-/modellregister. 


Krav 

  • Kunder (eier/bruker) og individstatuser eksisterer i Quick3 før import.


Verdt å merke seg

  • Modeller og modellforeldre som ikke eksisterer, vil bli opprettet. 
  • Individparameter som ikke eksisterer, vil bli opprettet («Parameter 1-15»).
  • Det støttes opp til 4 modellforeldre, der nivå 1 er det høyeste nivået i hierarkiet og nivå 4 er nivået nærmest modellen referert i «Modell» dersom alle fire nivåer er i bruk.