Generell bruk av importveiviser


Import av lagerlokasjoner og/eller lagerbeholdning. Det er også mulig å bygge et lokasjonshierarki dersom lokasjonene har ett fast format som enkelt kan splittes opp.


Innstillinger

  • Prim. lager:  Lokasjoner legges automatisk inn under brukerens/klientens primærlager, men kan overstyres.
  • Bygg lokasjonshierarki: For bygging av hierarki ved hjelp av mønster.


Krav 

  • Primærlager må eksistere, og må enten oppgis ved import eller være satt opp på bruker eller klient. 
  • Dersom «Varenummer» kan finnes på flere leverandører må «Leverandørnummer» oppgis.