Dokumentsenteret i Quick3 gjør bokføringsjobben effektiv og oversiktlig.  Her støttes alt man trenger fra mottak av bilag, bilagsregistrering, attestering, kontering og bokføring av bilag.  Bilag kan lastes inn ved å skanne bilag, auto pickup fra epost og inngående EHF, eller ved manuelt å droppe filer inn i filmappen.  Ved å bygge ferdige konteringsoppsett for den enkelte leverandøren blir konteringen enkel og sikker, og man trenger ikke ha regnskapsbakgrunn for å utføre konteringsjobben. Løsningen støtter alle type bilag, også manuelle bilag.  Hvis ønskelig kan alle bilag tas gjennom dokumentsenteret, og minimalt med bilag behøver å føres manuelt i dagbok. 

Bilag som krever godkjenning rutes til rette person, som mottar et varsel om attesteringer som ligger i kø.  Attestering kan utføres fra Quick3, eller fra Q3Mobile Appen som har egen meny for dette.  Ferdig attesterte bilag godkjennes fra køen for Dokumentsenteret, og posteres i egne bunter gruppert ut fra perioder.

 

Dokumentsenteret inngår i Regnskapsmodulen og har EHF inkludert.  
Det følger en transaksjonspris med hvert bilag som håndteres.

Hvis du ikke har tilgang til menyen for Dokumentsenter og Konteringsoppsett må disse aktiveres i din klient.  Ta i så fall kontakt med oss på support@quick.no så fikser vi det.