Ved enkelte anledninger er det behov for å registrere forskuddsbetaling på ordre.  Dette kan f.eks være når kunden ønsker bestillingsvarer, kapitalvarer eller varer som skal klargjøres for levering på et senere tidspunkt.


Åpne en allerede registrert ordren i kassa, eller registrer de varelinjene kunden ønsker på en ny kasse ordre.

  1. Aktiver funksjonen for forskuddsbetaling.  Knappen blir da grønn.
  2. Legg inn beløpet som kunden skal betale.
  3. Velg betalingsmiddel.
    Registrer evt flere innbetalinger med andre betalingsmidler.  Gjenta pkt 2. – 3.
  4. Sluttfør forskuddsbetaling ved å klikke på samme knappen en gang til.  Funksjonen slås da av.


Det vises en ledetekst på skjermen for hva som skal gjøres når rutinen er aktivert.


Kvittering for innbetalt beløp skrives ut og ordren stenges.  Ordren du har jobbet med lagres og kan hentes opp igjen for fullføring senere.
Ny blank kasseordre åpnes.


Hvis man under Kasse  har valgt ‘Bekreftelse ved fullføring av salg’, får man en dialogboks på om ordren skal lukkes.

Kvitteringen som skrives ut henviser til ordrenr og kunde, og spesifiserer betalinger for ordren.


Innbetalt beløp og rest saldo for ordren vises på total linjen.


Innbetalt beløp blir reskontroført når kasseoppgjøret for transaksjonen bekreftes.


Lagrede betalinger vises under tabsiden ‘Innbetalinger’.