Valget ‘kasse ordre’  under Salg i hovedmenyen er en “snarvei” for å komme direkte til kassa for registrering av betaling.
På kasseordren er ‘kontantkunden’ registrert som default men du kan om ønskelig endre kunde underveis.


Klikk ‘Kasse ordre’  i hovedmenyen.
Har du flere kasser definert på din bruker vil du først få en forespørsel om valg av kasse.Velgkasse

 


Når du får opp kassebildet  må varene legges  på ordren. Det kan gjøres på følgende måter:


  1. Ved hjelp av en skanner.
  2. Ved å klikke på ikonet for å legge til vare. Du får da opp ‘varesøk’ og kan søke opp ønsket vare.
  3. Ved å skrive inn varenummeret i det blanke ‘skrivefeltet’.
  4. Ved å velge forhåndsdefinerte varer fra oversikten i nederste del av registreringsbildet.


Når alle varer er lagt på ordre velger du korrekt betalingsmiddel ved å klikke på de blå knappene nederst til høyre i registreringsbildet.
Totalsummen legges automatisk inn i ‘skrivefeltet’.Klikk på korrekt betalingsmiddel igjen eller på haken for å fullføre ordren


Legges det til flere like varelinjer på ordren så vil disse  legges sammen og antall økes.
Total BF vises til høyre for totalsummen. 


Ytterligere beskrivelse av hvert ikon i registreringsbildet finnes under Registreringsbildet for kassesalg