• Søk opp kunden.  Individet som skal byttes inn må opprettes på kunden på forhånd.  Det forenkler prosessen.
 • Gå til Salg – Ordre, opprett ordre (1-3).


Ordren kommer opp på skjermen og kunden ligger inne.
Alternativt kan du velge å opprette ordren fra Ordresøk, du må da legge inn kunden manuelt.
 • Lagre ordren.
 • Legg inn varenr som er definert for innbytte av individet. I vårt eksempel INNBYTTE.  Antall skal være -1 siden dette er å anse som et kjøp.
  NB! Varenr for salg av brukt skal IKKE brukes for registrering av innbytte. Dette fører til feil i regnskapet, og automatikken for eierskifte vil ikke fungere som den skal.
 • Individet som byttes inn knyttes til blokka som er opprettet.  Klikk på (Rediger blokk).
  Under fanen Dimensjoner lagres automatisk prosjektnr.  Hvis dette er et individ som har vært solgt med prosjektnr tidligere vil fakturarutinen automatisk tildele nytt prosjektnr hvis dette er angitt under individstatus.  Varelinjen får Prosjekt=Auto for å indikere dette.
  Klikk OK for å bekrefte.

 • Kostpris feltet for innbytte skal ikke utløse noen posteringer.  Det kan legges inn kostpris = salgspris for å unngå at det presenteres en uriktig brottofortjeneste (2) for ordren totalt sett.
 • Velg rett ordretype (3).  Dette er viktig siden denne bl.a styrer om individinfo skal printes på faktura.
 • Eksempel på ordre før fakturering: • Velg fakturer når alle opplysninger er registrert (4)
 • Innbyttet registreres som kjøp og bokføres til lagerkonto eller kostnadskonto ettersom hvordan kontogruppene er satt opp.  Dvs Art=Kjøp
 • Eierskifte skjer automatisk fra opprinnelig eier til lagerkunden for brukt.  Loggføres i Eierhistorikk for individet.
 • Individet får automatisk tildeling av nytt prosjektnr dersom dette er angitt under oppsettet for individstatus.
 • Individstatus endres automatisk til brukt ved fakturering av innbytte.
 • Salgsprosessen er nå fullført.