Betalingsmidler opprettes under menyen Betalingsmidler.
Klikk på pluss ikonet for å opprette nytt betalingsmiddel.


  1. Velg betalingsterminal i kolonnen "Utfør handling" for betalingsmiddel bankkort.
  2. Legg inn korrekt regnskapskonto for betalingsmidlene i kolonnen ‘konto’.
  3. Legg inn oppgjørskontoer.
  4. Legg inn hake for ‘auto til oppgjør’ for de betalingsmidler hvor saldo skal nullstilles for hvert oppgjør.
  5. Sett hake for ‘Kontanter’ på betalingsmiddel for kontanter.
  6. Sett hake for avrund beløp på de betalingsmidler som ønskes avrundet.
  7. Angi hvordan betalingsmidlene som skal vises i kasseordre bildet skal sorteres i kolonnen sortering.
  8. Sett riktig SAF-T type.


 


Forslag til standard oppsett:


1900 Kontanter :Oppgjørskonto 1905
1901 Bankaksept: Oppgjørskonto 1920 ( Overføres direkte til bankkonto)
1902 VISA: Oppgjørskonto 1902 (Lar saldo bli stående på 1902)
1903 Mastercard: Oppgjørskonto 1903 (Lar saldo bli stående på 1903)
1905 Oppgjørskonto kontanter
1911 Uttak fra kasse:Midlertidig konto for uttak fra kasse. Føres mot rett kostnadskonto manuelt av regnskapsfører.
1909 Kassedifferanse


Konto for kontantuttak og for kassedifferanse må legges inn under Klientinnstillinger/Regnskap.