Inne på alle varegrupper er det mulighet for å hake av for “Web-aktiv”:

Dette fører til at varegruppen dukker opp som et menyvalg i nettbutikken og alle web-aktive varer som er tilknyttet denne varegruppen vil dukke opp under menyvalget.

Dette er samme hake som du også finner under hovedmenyvalget “Varegruppe-hierarki”:

Her ser man at varegruppen Web-varer er tilgjengelig på nett mens varegruppen “Watere og Tommestokker” ikke er tilgjengelig i nettbutikken.


Tips: Mange velger å lage egne varegrupper for bruk i nettbutikken. Det gjør det enklere å holde orden på hva som er lagt ut og ikke. Hver vare kan godt være “medlem” av flere enn en varegruppe. det betyr at den kan forsette å være med i den “gamle” varegruppa inne i Quick3, men også i den “nye” varegruppa for bruk på web.