Varemottak må føres for å oppdatere lagerbeholdningen på varene.  Mottaket må registreres før de plasseres ut i hyllene slik at varene er disponible på lager før de selges.  Hvis dette ikke overholdes blir det feil på lagerbeholdningen, og det kan bli vanskelig å fange opp evt avvik.


Mottak aktiveres fra menyen inne på den aktuelle bestillingen.

  • Manuelt:  kolonnen for mottatt antall åpnes med 0, og antallet må legges inn manuelt for hver linje.
  • Auto (alt mottatt): kolonnen for mottatt antall settes lik bestilt antall.  Kan være en fordel hvis du antar at alle varer på bestillingen er mottatt.  Anbefaler at bestillingen sjekkes likevel for å være sikker på at antallet stemmer.
Aktuelle justeringer

  1. Legg inn korrekt Mottatt antall.
  2. Legg inn rett Lagerlokasjon for plassering av varene.
    NB! Endring av lokasjon for varer er ikke tilgjengelig etter at varemottaket er godkjent.  Sørg derfor for å ha satt korrekt lokasjon før du fortsetter.
  3. Endre til riktig enhetspris.  Evt prisendringer vil oppdatere Netto innpris i lagerloggen for varene, og være med i ny Snittkostpris beregning.
  4. Legg inn evt Rabatt 1 og 2.  Rabatten vil oppdatere Netto innpris i lagerloggen for varene, og være med i ny Snittkostpris beregning.
  5. Bekreft mottak.

Du kommer nå videre til skjermbildet Bekreft varemottak, der du kan legge inn beløp for gebyr og fraktkostnader.


Hvis du oppdager at du har glemt å endre lokasjoner eller priser på mottaket kan du avbryte for å gå tilbake.

For å fullføre klikker du på OK, og avgiftene legges til i en egen blokk ut fra de varenr som gjelder for de angitte feltene.

Du har nå fått en oppdatert totalsum på Varemottaket.


Hvis det viser seg at ikke alle kostnadene var kjent på det tidspkt du utførte mottaket kan justeringer gjøres når fakturakontrollen kjøres.
Her gjelder da det samme at du kan endre på antall, priser pr vare, rabatter, frakt, fakturagebyr, fraktforsikring, indirekte frakt, toll og gebyr.  Endringer i priser på dett tidspk vil også påvirke Netto innprisen og snittkost prisen på varen i lagerloggen.


Les videre under Fakturakontroll.