Kontooppsett for innkjøp varer


Aktuelle bokføringsregler for innkjøpsrutinen er Innkjøp og Innkjøp Import (hvis dere har import).


Alle varegrupper der det er aktuelt å utføre bestilling – varemottak – fakturakontroll må ha disse reglene satt opp.


Hvis dere følger vår anbefaling om automatisk kostnadsføring, dvs at varekost/lagerbelastning bokføres automatisk ved salg, må alt innkjøp bokføres til lagerkonto.  Dette må være samme lagerkonto som er angitt på regelen Varekost for lagerbelastningen.

På lagerkontoen i kontoplanen må det være angitt rett MVA-kode for at mva skal beregnes riktig på bestillingen.  For import  angis egen mvakode i feltet Import mva-kode, mvakode 21.

Kontooppsett for gebyrer og fraktkostnader


Hensikten med fakturakontroll er å sjekke at dere er blitt fakturert for de samme varene som dere har mottatt.  Dvs sjekk av både antall og priser.   Gebyrer og fraktkostnader som følger med et innkjøp er også viktig å få registrert riktig.  Ved bruk av fakturakontroll med autobokføring må disse verdiene være med for å få bokført en korrekt faktura mot leverandøren. Noen ønsker også at disse tilleggskostnadene skal fordeles andelsvis på de mottatte varene.  På den måten oppdateres kostprisen på varene slik at den samlede lagerverdien blir korrekt.

Den oppdaterte kostprisen brukes også som grunnlag for BF-beregningen ved salg.


For å aktivere de avgiftene dere ønsker å ta i bruk er det noe oppsett som må klargjøres.  Det er de samme grunnoppsettene som gjelder for å legge inn disse avgiftene ved varemottak.


Under Klientinnstillinger – Renter og gebyrer må det legges inn varenr for frakt, fakturagebyr, fraktforsikring, indirekte frakt, toll og gebyr.Hvert varenr må knyttes til riktig kontogruppe for å bli bokført korrekt.
Det kan her være tilstrekkelig å opprette følgende kontogrupper:


1. Innkjøp avgifter

  • Gjelder avgifter som fremkommer på fakturaen fra vare-leverandøren.
  • Konto 6100 Frakt, transportkostnad og forsikring må ha mva-kode 1 og eksport mva-kode 21
  • Kontogruppen legges inn for varene under pkt 1 på bildet ovenfor.
  • Merk at Kilde=Innkjøp avgift for bokføringsregelen.2. Innkjøp indirekte avgifter

  • Gjelder avgifter fra en annen leverandør enn fakturaen fra vare-leverandøren.
  • Konto 6110 Toll og spedisjonskostnad må ha mva-kode 1 og eksport mva-kode 21
  • Kontogruppen legges inn for varene under pkt 2 på bildet ovenfor.
  • Merk at Kilde=Innkjøp avgift for bokføringsregelen.3. Fordel gebyr og fraktkostnader på varer
Hvis gebyr og fraktkostnader skal fordeles på varene som inngår på mottaket/fakturakontrollen krysser dere av for dette under Klientinnstillinger – Renter og Gebyr.  Dette vil da føre til at disse beløpene bokføres til lagerkontoen som følger innkjøpet for varene, og den ser da bort fra kontooppsettet for disse varene slik det er beskrevet her. 

 


Oppsett for tekstkoder

Hvis dere skal bruke Fakturakontroll med autobokføring kan bilagnr settes under Klientinnstillinger, Bilagstype nr 91.