Kontooppsett for innkjøp varer


Aktuelle bokføringsregler for innkjøpsrutinen er Innkjøp og Innkjøp Import (hvis dere har import).


Alle varegrupper der det er aktuelt å utføre bestilling – varemottak – fakturakontroll må ha disse reglene satt opp.


Hvis dere følger vår anbefaling om automatisk kostnadsføring, dvs at varekost/lagerbelastning bokføres automatisk ved salg, må alt innkjøp bokføres til lagerkonto.  Dette må være samme lagerkontoen som er angitt på regelen Varekost for lagerbelastningen.

På lagerkontoen i kontoplanen må det være angitt rett MVA-kode for at mva skal beregnes riktig på bestillingen.  Hvis dere har import angis egen mvakode i feltet Import mva-kode, mvakode 21.

Kontooppsett for gebyrer og fraktkostnader


Hensikten med fakturakontroll er å sjekke at dere er blitt fakturert for de samme varene som dere har mottatt.  Dvs sjekk av både antall og priser. I tillegg er dette en viktig rutine for å oppdatere kostprisen på varene slik at den samlede lagerverdien blir korrekt.  Den oppdaterte kostprisen brukes også som grunnlag for BF-beregningen ved salg.  De gebyrene og fraktkostnadene som følger med et innkjøp er det også viktig å få registrert riktig.  Hvis dere bruker fakturakontroll med autobokføring må disse verdienee være med for å få bokført en korrekt total faktura mot leverandøren.  Noen ønsker også at disse tilleggskostnadene skal fordeles andelsvis korrekt på de mottatte varene.


For å aktivere feltene for frakt, fakturagebyr, fraktforsikring, indirekte frakt, toll og gebyr er det noe oppsett som må klargjøres.
De samme grunnoppsettene gjelder for å legge inn disse avgiftene ved varemottak.


Under Klientinnstillinger – Renter og gebyrer må det legges inn varenr for de avgiftene som skal tas i bruk.Hvert varenr må knyttes til riktig kontogruppe for å bli bokført korrekt.
Det kan her være tilstrekkelig å opprette følgende kontogrupper:1. Innkjøp indirekte kostnader

  • Konto 6110 Toll og spedisjonskostnad må ha mva-kode 1 og eksport mva-kode 21
  • Kontogruppen legges inn for varene i ramme 1.
  • Merk at Kilde=Innkjøp avgift


2. Innkjøp direkte kostnader

  • Konto 6100 Frakt, transportkostnad og forsikring må ha mva-kode 1 og eksport mva-kode 21
  • Kontogruppen legges inn for varene i ramme 2.
  • Merk at Kilde=Innkjøp avgifter

3. Fordel gebyr og fraktkostnader på varer
Hvis gebyr og fraktkostnader skal fordeles på varene som inngår på mottaket/fakturakontrollen krysser dere av for dette under Klientinnstillinger – Renter og Gebyr.  Dette vil da føre til at disse beløpene bokføres til lagerkontoen som følger innkjøpet for varene, og den ser da bort fra kontooppsettet for disse varene slik det er beskrevet her.

 


Oppsett for tekstkoder

Hvis dere skal bruke Fakturakontroll med autobokføring kan bilagnr settes under Klientinnstillinger, Bilagstype nr 91.