Ny Mva-Melding fom 2022

Endret Fri, 05 Apr 2024 ved 01:24 PM

I forbindelse med at Skatteetaten moderniserer mva-området må mva-meldingen fom T1-2022 leveres inn på nytt format.

Hittil har mva-meldingen vært basert på et skjema med faste mvaoppgave postnr.  Kravet er nå at den nye mva-meldingen blir kodebasert, basert på SAF-T standarden.  Utskriftseksempel ligger vedlagt nederst i artikkelen.

Skatteetatens mål er at majoriteten av meldinger skal leveres via regnskapssystem for å redusere manuelle feil og for å gi en mer effektiv prosess.


Nye Mva-koder

Når de nye reglene vedr MVA-Melding kom i 2017 la vi allerede da opp til å følge SAF-T standarden for mvakodene. 

Alle Quick3 brukere skal derfor ha riktig kode for eksisterende mva-koder fra før av.  Disse skal videreføres for 2022, og det kommer noen nye koder i tillegg pga spesifikasjonskravet.

De nye mva-kodene er lagt ut for alle klienter.  Alle nødvendige innstillinger er satt og de er dermed klare til bruk.


Fullstendig mva-kode liste fom 2022 inneholder følgende koder:


De mva-kodene som skal spesifiseres ytterligere på den nye mva-meldingen er lagt til med en spesifikasjonskode.

Dette gjelder:

- Uttaksmerverdiavgift (U)

- Tap på fordringer (T)

- Justering (J)

- Tilbakeføring fast eiendom (TF)

- Tilbakeføring personkjøretøy (TP)


Oppsummert er det disse kodene som er nye:

3U: Uttak av varer og tjenester, 25 %

31U: Uttak av varer og tjenester, 15 %

33U: Uttak av varer og tjenester, 12 %

5U: Uttak av varer og tjenester, 0 %

1T: Tap på fordringer, 25 %

1J: Justering av inngående merverdiavgift, 25 %

1TF: Tilbakeføring av inngående merverdiavgift for fast eiendom, 25 %

1TP: Tilbakeføring av inngående merverdiavgift for personkjøretøy, 25 %

11T: Tap på fordringer, 15 %

13T: Tap på fordringer, 12 %

81J: Justering av inngående innførselsavgift, 25 %

81TF: Tilbakeføring av inngående innførselsavgift for fast eiendom, 25 %

81TP: Tilbakeføring av inngående innførselsavgift for personkjøretøy, 25 %Ny innstilling for Mva-kode

Det er lagt til et nytt felt for Spesifikasjonstype inne på mva-koden.  Her velges riktig type for de ulike spesifikasjonene Justering av mva for kapitalvarer, Tap på krav, Tilbakeføring av mva, Uttak. Viktig at denne står riktig slik at mva-kodene grupperes riktig på mva-meldingen.


Mvakoder for innførsel

Mvakode 81- 86 brukes for innførsel.  SAF-T kodene er klargjort for mva-meldingen, men det kan være at du må endre SAF-T kode avhengig av om merverdiavgift betales ved innførsel eller ikke.

Hvis det ikke betales mva ved innførsel skal det presenteres på kode 81 på mva-meldingen, men hvis det betales mva ved innførsel brukes kode 14.  Viser til skatteetaten eller f.eks Sticos for mer detaljer om hvilke regler som gjelder.


Det er raden uten kryss for Omvendt postering som i så fall skal endres.

  • Kodene 81, 81J, 81TF, 81TP, 86
    • Skal over til 14 Fradrag på kjøp av varer fra utlandet(merverdiavgift betalt ved innførsel, høy sats)
  • Kode 83
    • Skal over til 15 Fradrag på kjøp av varer fra utlandet(merverdiavgift betalt ved innførsel, middels sats)


Viser eksempel:

- Hvis merverdiavgift ikke blir betalt ved innførsel.

- Hvis merverdiavgift blir betalt ved innførsel.Innsending av Mva-Melding til Altinn

Rutinen for Mva-oppgjør er tilgjengelig under Periodiske rutiner, velg riktig år, Mva-terminer, Åpne aktuell termin.

Under menyen ligger vaget for Last ned XML-fil.  Filen lagres under mappen for nedlastinger på din PC.

Denne filen må manuelt lastes opp i Altinn.  Mvamelding må være bokført for å få lastet ned XML-filen.


Denne vil ALLTID kjøre et akkumulert oppgjør for hele terminen.  Et av de nye kravene er at innsending av tilleggsoppgjør ikke lenger skal forekomme.  Hvis man gjør endringer i regnskapet som fører til at man vil korrigere mva-meldingen skal det sendes inn en ny komplett melding.  I Quick3 beholder vi likevel loggingen av tilleggsoppgjøret som en egen mva-melding slik at man får en bedre kontroll med de endringene som er gjort, men ved innrapportering vil altså hovedoppgjør+tilleggsoppgjør bli akkumulert.  Siste innsendte melding vil alltid være gjeldende inne hos Altinn.Integrasjon mot Alt-Inn

Vår utviklingsavdeling vi på et senere tidspkt jobbe med integrasjonen mot Altinn, slik at Mva-Meldingen kan lastes opp automatisk.  Dette kommer vi derfor tilbake til.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen