Individ / Kapitalvarer

Oppsett av kapitalvaresalg - les denne først
Følgende må gjøres for å legge til rette for Kapitalvaresalg: Definer dimensjoner, og tildel dimensjonsregler for kontiene i kontoplanen. Opprett kapital...
Mon, 23 Sep, 2019 ved 12:59 PM
Fakturering av kapitalvarer
Rutinen for fakturering av kapitalvarer følger vanlige faktureringsrutiner.  Opprett salget som en ordre og fakturer.  For mer detaljer om faktureringsrutin...
Mon, 23 Sep, 2019 ved 2:58 PM
Håndtering av garanti/reklamasjoner mot leverandør
Garanti ovenfor leverandør håndteres med rutinen for internfakturering.  For hver leverandør det skal registreres garantijobber må det opprettes en egen int...
Tue, 22 Nov, 2022 ved 10:42 AM
Innbytte av individ
Søk opp kunden.  Individet som skal byttes inn må opprettes på kunden på forhånd.  Det forenkler prosessen. Gå til Salg – Ordre, opprett ordre (1-3). O...
Tue, 4 Aug, 2020 ved 2:30 PM
Kapitalvaresalg - Et varenummer pr modell
For enkelte individer kan det være mer hensiktsmessig å fakturere med leverandørens varenr. Dette vil gjelde individer med litt større omsetning der det ka...
Fri, 11 Okt, 2019 ved 3:32 PM
Innbytte av individ med heftelser
Hvis det foreligger heftelser (resterende lån) ved et individ som tas i innbytte skal dette dekkes inn i forbindelse med salgs transaksjonen.  Det er egne r...
Mon, 23 Sep, 2019 ved 3:18 PM
Internfakturering: Klargjøring ny eller påkost brukt
Kostnader i forbindelse med klargjøring av et individ for salg internfaktureres mot kjøretøyet.  Det samme gjelder påkoster relatert til oppussing av brukt ...
Mon, 23 Sep, 2019 ved 3:41 PM
Kontrollrapporter kapitalvaresalg
Kretsløpskontroll Rapporten Kretsløpskontroll viser fortjeneste pr solgte individ. Grupperer etter Ny/Brukt med undergruppe for Merker/Modell.  Rapporte...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 1:22 PM
Kontrollrapporter kapitalvaresalg
Kretsløpskontroll Rapporten Kretsløpskontroll viser fortjeneste pr solgte individ. Grupperer etter Ny/Brukt med undergruppe for Merker/Modell.  Rapporte...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 1:22 PM
Opprett internkunder/lagerkunder
Internkunder har to funksjoner.  De brukes som lagerkunder for kapitalvarer og ved internfakturering av klargjøring/påkost. Internkunder skal ha Bokføri...
Fri, 20 Mar, 2020 ved 10:55 AM