For å bedre sikkerheten rundt din Office365-konto har Microsoft besluttet å deaktivere "Basic SMTP Authentication". Her kan du lese om hvordan dette påvirker deg og din bedrift.Hva er "Basic SMTP Authentication"?

Basic SMTP authentication brukes for å verifisere at du er eier av epost-kontoen når du sender e-post fra Quick3. For å gjøre dette må både brukernavn og passord lagres i vår sky. Hver gang du sender en e-post vil vi autentisere brukernavn og passord-kombinasjonen først for å få tillatelse til å sende e-post.Hvorfor deaktiveres dette nå?

Når du lagrer ditt passord i et skybasert system som Quick3, er du prisgitt at vi gjør dette på en forsvalig måte. Vi krypterer alle dine passord med en kraftig 256-bits symmetrisk kryptering i henhold til best practice, men det betyr fortsatt at ditt passord på et eller annet tidspunkt må dekrypteres for å sendes til Microsoft for autentisering. Det betyr også at du ikke kan benytte deg av flerfaktor-autentisering. Dette er ikke ideelt.


Prosessen med å deaktivere starter 1. oktober, og pågår ut året. Du kan lese mer om Microsofts redegjøring her.


For at du skal fortsette å sende e-post fra Quick3, må du følge guiden under.Hva må du gjøre?

I siste versjon av Quick3 har vi implementert støtte for avansert autentisering mot Microsoft Office365. Når vi benytter denne metoden vil vi aldri lagre ditt passord i våre systemer, og du må eksplisitt angi hva vi har lov til å gjøre på dine vegne.


Når du oppretter en ny e-postkonto vil du nå få opp en ny dialog. I denne dialogen kan du velge at denne e-postkontoen er av type Microsoft Office 365. I feltet for "Omfang" ser du hvilke rettigheter vi ber om at du godtar. Legg merke til at feltet for Passord er deaktivert.


Fyll inn ditt Office 365 brukernavn, og e-postkontoen du vil sende fra. I de fleste tilfeller vil dette være den samme kontoen. Trykk deretter på OK, så vil du sendes til Microsoft sine nettsider for autentisering. Bekreft din bruker med brukernavn og passord. Legg merke til at det er spesifisert hva Quick3 kan gjøre på vegne av deg i vår sky. 


Etter litt vil du få bekreftelse på at autentiseringen var vellykket, og du kan gå tilbake til Quick3. Lukk deretter dialogen, og test gjerne innstillingene ved å sende en e-post får å se at alt fungerer som det skal.