I Quick3 er det mulig å sende ut SMS til kunde med påminnelse om for eksempel verkstedtime.

Dette krever noe oppsett for å få sendt ut automatisk. 


Ordrestatus og ordretype

I hovedmenyen under salg finner du "ordretype" og "ordrestatus". Inne på hver enkelt av disse må de ulike typene og statusene som brukes i forbindelse med verkstedtimer ha haken for "SMS (kalender)"


Automatisk jobb

I hovedmenyen under innstillinger finner man "automatiske jobber". 

For å opprette en ny automatisk jobb, trykker man på plusstegnet i høyre hjørne. Da vil det komme en ny, tom linje. 

For å lage automatisk jobb for SMS- varsling, velger man type "SMS varsel kalender". Videre fyller man ut beskrivelse, tidsintervall for når SMSer skal sendes ut, gjøre jobben "aktiv", og hvilken e-postadresse som skal motta eventuelle meldinger som kan oppstå for denne jobben. 


(Klikk på bildet for å gjøre det større)


SMS-mal 

Videre må en SMS- mal opprettes for å definere innholdet i SMSen som sendes ut. Maler finner du i hovedemenyen under annet.


SMS-malen må ha type "kalenderpåminnelse" for at den skal kobles til avtalene i kalenderen og den automatiske jobben for SMS-varsling. Bildet under er et eksempel på hva innholdet i malen kan være.

(Klikk på bildet for å gjøre det større)


Legge avtale i kalender

Inne på en ordre kan man opprette avtale og legge i kalenderen på den ressursen som skal utføre arbeidet i tidsrommet arbeidet skal utføres. Når man klikker på ikonet på blokken blir man sendt direkte til kalenderen. 

(Klikk på bildet for å gjøre det større)


I kalenderbildet velger man aktuell dato ved å skrive inn dato oppe i datofeltet til høyre eller ved å klikke i datofeltet og velge dato. Deretter holder du inne musepekeren og drar bortover i tidsrommet på den ressursen som skal utføre arbeidet. Slipp musepekeren når valgt tid er utført. Da vil man se at ordrenummer og kunde kommer opp i feltet. 

(Klikk på bildet for å gjøre det større)


Ved å ha bestemt tidsintervall i den automatiske jobben vil en SMS bli sendt ut ved gitt tidspunkt dagen før avtalen. SMSen vil bli sendt til det mobilnummeret som er registrert på kontaktpersonen på ordren, eller på brukeren av individet, om individ er koblet til ordren.