For å få med individinfo som for eksempel registreringsnummer i en SMS eller E-postmal velger man en mal-type som viser ulike valg for individ, og velger "parameterkode".


Da vil man få opp denne koden i informasjonsteksten: 


For å velge den individinfoen man er ute etter, må man finne den koden i  merke/modellregisteret som gjelder for parameteret du vil ha med.  I dette eksemplet ønsker vi å ha med registreringsnummer. 


Som vi ser i eksemplet over, har reg nr. kode "KON1". For å få med denne i malen, må vi bytte ut X med KON1. Det vil da se slik ut i malen: 


Da vil SMSen se slik ut: