For å ivareta kunders personvern og lovverket knyttet til GDPR (General Data Protection Regulation) er det viktig med sikker behandling av personopplysninger. Samtykker


Inne på kundekortet til dine kunder kan du se hva slags samtykker kunden har huket av for, og eventuelt endre disse. For å se dette går du inn på "Kundesøk", velger en kunde og går videre til fanen "Kontaktpersoner". Under hver kontaktperson ser du hvilke samtykker som er godtatt og ikke, under kolonnene for "Samtykke kommunikasjon".For å endre på disse samtykkene kan du gå til hamburgermenyen øverst i høyre hjørne på kundekortet og velge "Samtykke".


Du får da opp et bilde hvor du kan endre på kundens samtykkepreferanser. Disse må naturligvis stemme overens med hva kunden selv har samtykket til gjennom Samtykke erklæringen.


NB! Dersom dere har webshop-løsningen til Quick3 vil kundene selv kunne logge seg inn på "Min side" og endre sine samtykker der.


Nyttige lenker:

 • I Klientinnstillingene i Quick3 under fanen "Samtykke" kan du lenke til firmaets personvernerklæring (dersom dere har en slik). Her kan du også legge til eller fjerne selskaper dere har datautveksling med. Denne listen må være oppdatert og man bør ha en dataavtale med alle de som står i denne listen. Se en mer detaljert beskrivelse om dette her
 • Opplysningene som står i Klientinnstillinger lenkes automatisk til Samtykkeskjemaet som du finner under Kunde -> Rapporter -> Samtykke skjema. Les mer om hvordan du kan skrive ut samtykkeskjema her
Sletting/Anonymisering


Inne i "Hamburgermenyen" i kundebildet kan du velge å Anonymisere kunden. Dette vil fjerne navn, adresser, osv som kan knytte kunden i Quick3 til en person. Vi vil ikke slette selve kunde-objektet da dette er knyttet til ordre og fakturaer i systemet, men det vil ikke lenger være mulig å identifisere hvem vedkommende var.


Om at du har skrevet navnet på kunden i en tekst på en blokk, oppgave, ordre eller lignende, så vil dette ikke slettes automatisk da det er umulig for oss å vite om det er samme person, eller bare en med samme navn.Sikkerhet


Hvordan sikrer vi dine data i Quick3?

 • Fortløpende kryptering av alle data
 • All data sikkerhetskopieres 4 ganger. 3 ganger i ett og samme datasenter, og deretter en kopi i et separat datasenter/lokasjon i tilfelle krise. Vi har på den måten både lokal og global redundans på all data.
 • Kryptering av trafikk mellom deres nettlesere og våre skytjenester
 • Tilgangsstyring, tilgangslogger og MFA (Flerfaktor-autentisering) for alle interne brukere. 
 • Kraftig kryptering av passord som dere lagrer i våre systemer. Der det er mulig vil disse "hashes" og "saltes" slik at det er praktisk umulig å dekryptere
 • "Tørrtrening" på gjenoppretting av sky-miljø ved ulike type hendelser

 

Vi har konkrete planer for forbedring av sikkerhet i Quick3. 

 • Støtte for flerfaktor-autentisering


Hva kan du gjøre?

 • Benytt deg av "Hemmeligheter" på kundekortet for å tilgangstyre informasjon om kunder.
 • Benytt gode passord. Aldri del dine passord med andre. Ikke benytt samme passord på flere tjenester.
 • Sørg for å dele dine ressurser opp i hensiktsmessige Tilgangsgrupper slik at all informasjon er need to know.