Under Klientinnstillinger – Samtykke finner du alle innstillingene som kan gjøres knyttet til samtykke.1: Link til firmaets personvernerklæring (dersom dere har en slik)


2: Firmanavn, adresse og epost


3: Selskaper man har datautveksling med – her kan man legge til og ta bort selskaper. Denne listen må være oppdatert og man bør ha en dataavtale med alle de som står i denne listen.


4: Se under punkt 1


Alle disse vil framkomme på utskriften av Samtykke-skjemaet (se her for en beskrivelse av hvordan du printer dette)