Får du en melding når du forsøker å sende epost i fra Quick3 om at det er problem med autentisering.

 
Eksempler ved feil i innstillinger.


 • Feil passord, så prøv gjerne å skrive inn ditt passord på nytt, lagre og prøv igjen.


 • "2-faktor godkjenning" , du må benytte APP passord. Dette kan du generere i fra din epost konto klient.


 • Får du fortsatt ikke sendt epost så kan dette være sperret på din konto eller hele bedriftens sikkerhets innstilling. Da må en med administrator rettigheter endre innstilling for dette i dine epostinnstillinger.


           

Microsoft Office 365:

Use the Microsoft 365 admin center to enable or disable SMTP AUTH on specific mailboxes

 1. Open the Microsoft 365 admin center and go to Users > Active users.
 2. Select the user, and in the flyout that appears, click Mail.
 3. In the Email apps section, click Manage email apps.
 4. Verify the Authenticated SMTP setting: unchecked = disabled, checked = enabled.

When you're finished, click Save changes.

 

Aktiver “Godkjent SMTP”.


OBS!

Ved bruk av MFA (tofaktorautentisering) må man også huske følgende:

 1. Under "E-post" -> "E-postapper" i Microsoft 365 administrasjonssenter må "Godkjent SMTP" være aktivert per bruker som skal benytte e-post fra Quick3.
 2. I tillegg må tofaktorautentisering være satt til "Aktivert" og ikke "Håndhevet" for brukere. Ved endring av dette kan det ta noe tid før alt er oppdatert hos Microsoft, vent defor opptil 20 minutter før man forsøker å sende e-post fra Quick3 på nytt.

Gmail:

Opprett og bruk app-passord

Hvis du bruker totrinnsbekreftelse og får en feilmelding om at passordet er feil når du logger på, kan du prøve å bruke et app-passord.

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Velg Sikkerhet.
 3. Velg App-passordunder «Google-pålogging». Du må kanskje logge på. Hvis du ikke har dette alternativet, kan det være fordi
  1. totrinnsbekreftelse er ikke konfigurert for kontoen din
  2. totrinnsbekreftelse er bare konfigurert for sikkerhetsnøkler
  3. kontoen din administreres gjennom jobb, skole eller en annen organisasjon
  4. du har slått på Avansert beskyttelse
 4. Nederst velger du Velg app og appen du bruker og så Velg enhet og velger enheten du bruker og så Generer.
 5. Følg veiledningen for å skrive inn app-passordet. App-passordet er koden på 16 tegn i det gule feltet på enheten din.
 6. Trykk på Ferdig.