Før du åpner din Quick3 webside må du legge på plass kontaktinformasjon, firmaets personvern policy, salgsbetingelser og annet som kundene forventer å finne for å skape nødvendig tillit mellom kunden og deg som leverandør.


Når nettbutikken ble klargjort ble det automatisk opprettet maler for de mest aktuelle artiklene.  Så du kan enkelt legge til ditt eget innhold i disse.  Du står fritt til å organisere og gruppere informasjoner på andre måter enn i malene - det er bare å tilføye og artikler og grupper etter eget behov.Her er et eksempel på hvordan det ferdige resultatet kan se ut:


Artikler og artikkelgrupper

Informasjon på websiden er organisert i artikler og artikkelgrupper.  Disse kan plasseres på ulike steder på siden.  I gruppe-menyen på toppen, i storyboard/karusell og i footeren.  Du kan også lage nyhetsartikler som skal vises direkte på forsiden.


Artikkelgrupper

Artiklene er organisert i grupper.  Det opprettet to grupper automatisk - "Info" og "Kundeservice".  Disse danner overskrifter i hver spalte i footeren.  Under hver av disse kan du legge til en eller flere artikler.


Feltene som er viktig å fylle inn her er Navn, seksjon(er) og prioritet.  Navnet er gruppe overskriften (denne vil bli flyttet til Web-tekster fanen i en fremtidig oppdatering for at overskriften skal støtte flere språk).  Seksjon bestemmer hvor gruppen skal plasseres - i vårt eksempel skal gruppen plasseres i footeren.  Prioritet bestemmer rekkefølgen på gruppene, fra venstre mot høyre.Artikler

Artiklene som er auto opprettet trenger bare ditt tilpassede innhold for å være klar til bruk.  Det som er viktig å passe på her er at artiklene er markert for publisering, rekkefølge - for at de skal vises i en logisk rekkefølge - samt selvfølgelig tekst og eventuelt utdrag (ingress).


Som du ser kan du også skrive artiklene på flere språk hvis du ønsker det.
Under fanen Artikkelgrupper styrer du hvilke(n) artikkelgruppe(r) artikkelen skal publiseres under.  


Du kan også sette et tidsintervall for når artikkelen skal publiseres.  Det gjør at du for eksempel kan klargjøre informasjoner om endrede åpningstider i julen i god tid på forhånd.  Og så vil artikkelen automatisk bli aktiv i den aktive perioden.  Ingen periode registrert betyr alltid aktiv.


Hvis du har flere websider mot ulike målgrupper på samme Quick3 klient (for eksempel en for sluttkunder og en for forhandlere) vil disse være organisert i profiler.  Disse kan ha forskjellig visuelt uttrykk, og de kan også ha forskjellig innhold.  Hvis du ikke velger profil vil artikkelen bli vist på alle firmaets profiler.

Artikkel direkte i footeren

I standard malene har vi lagt artikkelen med kontaktinformasjon direkte i footeren - slik at innholdet vises uten at man trenger åpne artikkelen.  Dette gjøres ved at artikkelen merkes med seksjon Footer, som vist under.