Artikler er i mange tilfeller organisert i grupper som vi kaller artikkelgrupper. Disse gruppene er overordnet og kan inneholde flere artikler. På web kan disse artikkelgruppene presenteres på forskjellige måter. For eksempel kan de presenteres ved å vise artikkelgruppe-navnet med en pil i menylinjen på toppen, eller som en overskrift med underlinje i footer. 


For å opprette en artikkelgruppe går du til hovedmenyen --> artikkelgrupper --> plusstegnet i høyre hjørne.


I Quick3 er det  opprettet to artikkelgrupper automatisk - "info" og "kundeservice". Disse danner overskrifter i hver spalte i footeren. Under hver av disse kan du legge til én eller flere artikler.

 

Når du oppretter en artikkelgruppe er det felter som må fylles ut. Feltene som er viktig å fylle inn når du oppretter en artikkelgruppe er:

Kode: Navn, evt. kode på artikkelgruppen. Koden er bare synlig i Quick3. 

Navn: Artikkelgruppe-overskriften som vises på nettsiden/nettbutikken. 

Seksjon(er): Bestemmer hvor gruppen skal plasseres på nettsiden. I de automatisk opprettede artikkelgruppene er seksjoner satt til "footer". 

Prioritet: Bestemmer rekkefølgen på gruppene, fra venstre mot høyre. 
En artikkelgruppe kan plasseres på flere steder på nettsiden samtidig, for eksempel kan "kundeservice" ligge i både menylinje og footer. Det gjøres ved å huke av på både "footer" og "menu" (eventuelt "menu_start" eller "menu_end") i seksjoner. 


Nyttige lenker:

Opprette og endre artikler

Legge til artikkelfliser på forsiden

Hvordan bygge en webside med flere artikler/artikkelgrupper