Du kan også opprette en ny oppgave fra søkevinduet eller fra “Mine oppgaver”.
Trykk <plusstegnet> øverst til høgre i vinduet (‘Legg til’) eller velg “Legg til” fra menyen. Den nye oppgaven vil nå ikke være knyttet til noen spesiell kunde, men vil kun være en generell oppgave. (‘Rydding på verkstedet’  f.eks)


Du kan, på vanlig måte, også knytte denne oppgaven til en kunde dersom du ønsker det.