En ordre kan deles opp i flere seksjoner for å gi en bedre oversikt og inndeling for de varene og jobben som skal faktureres. Seksjonene omtales som blokker. 

Hvis en service omfatter jobber som skal utføres av forskjellige mekanikere kan det være en fordel å skille disse i egne blokker.  Stemplinger utføres også på blokknivå, så det er en fordel med et godt system her.

Ved salg av kapitalvarer må det opprettes en blokk for salgs individet og en for innbytte individet.  Evt også en egen blokk for tilleggsutstyr.

Hvis det er blokker som skal faktureres til andre kunder enn ordre kunden legges det inn en Debitorkunde på blokken.  Da vil denne blokken bli skilt ut på en egen faktura til Debitorkunden.  Dette er aktuelt ved bl.a forsikringssaker eller finansiering med leasing.


Under menyen Blokktype kan man definere og tilpasse maler for blokker etter behov.

Blokktype 2


For blokktypen kan man også legge inn en standardtekst som printes ut på fakturaen til kunden når denne blokktypen er valgt på ordren som opprettes.De forhåndslagrede blokkene kan enkelt legges til på ordren.  Velg Legg til blokk fra menyen.Åpne blokken (1), og velg blokktype (2).


Her har vi lagt til en blokk; Service 120000 KM. Kun blokknavn vises på ordren. Blokktekst vil først bli synlig på ordre/faktura-utskrift.
Blokken legges inn uten ordrelinjer, dette må tilføyes manuelt.Her er ett eksempel på utskrift av ordre med blokk.